Soạn văn 9 Cánh diều

Trang chủ Lớp 9 Soạn văn 9 Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Soạn văn 9 Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Soạn văn 9 Cánh diều.

Soạn bài Tự đánh giá bài 7 Văn 9 tập 2 Cánh diều: Phương án nào nêu đúng mạch cảm xúc của bài thơ?
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, Câu 10 soạn bài Tự đánh giá bài 7...
Soạn bài Tập làm thơ tám chữ Văn 9 tập 2 Cánh diều: Viết một bài thơ tám chữ về đề tài quê hương...
Trả lời Câu 1, 2, 3 soạn bài Tập làm thơ tám chữ SGK Ngữ văn 9 tập 2 Cánh diều. Chọn một...
Soạn bài Nhật kí đô thị hóa Văn 9 tập 2 Cánh diều: Em hiểu nhan đề của bài thơ như thế nào?
Hướng dẫn trả lời Đọc hiểu: 1, 2, 3, 4, 5; CH cuối bài: 1, 2, 3, 4, 5, 6 soạn bài Nhật...
Soạn bài Chiều xuân Văn 9 tập 2 Cánh diều: Bài thơ có sự kết hợp của những phương thức biểu đạt nào?
Giải và trình bày phương pháp giải Đọc hiểu: 1, 2, 3; CH cuối bài: 1, 2, 3, 4, 5 soạn bài Chiều...
Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 7 Văn 9 tập 2 Cánh diều: Nhận thì không đúng, từ làm sao đây?
Lời Giải Câu 1, 2, 3, 4 soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 7 SGK Ngữ văn 9 tập 2 Cánh diều....
Soạn bài Bếp lửa Văn 9 tập 2 Cánh diều: Nhân vật trữ tình trong bài thơ là ai?
Vận dụng kiến thức giải Đọc hiểu: 1, 2, 3, 4, 5; CH cuối bài: 1, 2, 3, 4, 5, 6 soạn bài...
Soạn bài Quê hương Văn 9 tập 2 Cánh diều: Ai là người bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ trong bài thơ?
Hướng dẫn cách giải/trả lời Đọc hiểu: 1, 2, 3, 4; CH cuối bài: 1, 2, 3, 4, 5, 6 soạn bài Quê...
Soạn bài Tự đánh giá bài 6 Văn 9 tập 2 Cánh diều: Câu chuyện bắt đầu bằng tình huống nào?
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, Câu 10 soạn bài Tự đánh giá bài 6 SGK...
Soạn bài Dế chọi Văn 9 tập 2 Cánh diều: Em biết gì về trò chơi chọi dế?
Hướng dẫn trả lời Chuẩn biị; Đọc hiểu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; CH cuối bài: 1, 2, 3, 4,...
Soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 6 Văn 9 tập 2 Cánh diều: Vận dụng khái niệm câu bị động Quan Phó bảng...
Gợi ý giải Câu 1, 2, 3, 4 soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 6 SGK Ngữ văn 9 tập 2 Cánh...

Mới cập nhật

Tóm tắt văn bản Ghe xuồng Nam Bộ. Có thể tóm tắt bằng đoạn văn hoặc theo sơ đồ tư duy
Có thể tóm tắt bằng đoạn văn hoặc theo sơ đồ tư duy. Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu 1 trang 46 SGK Ngữ...
Tìm biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn dưới đây. Chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ đó đối...
Đọc kĩ đoạn văn và xác định biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn. Giải chi tiết Câu 4 trang 46...
Cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song?
Xem xét nghĩa của các từ trong những câu đã cho để xác định các từ là thuật ngữ. Phân tích và giải Câu...
Trong các từ in đậm ở những câu dưới đây, từ nào được dùng với nghĩa của thuật ngữ? Vì sao?
Xem lại khái niệm thuật ngữ, dựa vào nghĩa để xác định. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 trang 45 SGK...
Tìm và ghi lại những thông tin cơ bản về một loại phương tiện giao thông được sử dụng phổ biến ở nơi có...
Vận dụng sự hiểu biết của em, đồng thời tham khảo qua sách báo. Hướng dẫn giải Câu 6 trang 45 SGK Ngữ văn...
(Câu hỏi 4, SGK) Nêu tác dụng của việc trích dẫn và đưa tên các tài liệu tham khảo vào văn bản Phương tiện...
Đọc kĩ văn bản. Trả lời Câu 5 trang 45 SGK Ngữ văn 7 tập 2 - Bài tập đọc hiểu: Phương tiện vận...