Trang chủ Bài học Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Hướng dẫn giải, trả lời 16 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo


Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật trang 6, 7, 8, 9 Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo: Để người...
Trả lời bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật trang 6, 7, 8, 9 SGK Công nghệ 8 Chân trời...
Câu hỏi trang 9 Vận dụng 1 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Các bài thực hành yêu cầu vẽ trên giấy...
Vẽ hình để mô tả cách chia các khổ giấy từ khổ giấy A0. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 9 Vận...
Câu hỏi trang 9 Vận dụng 2 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Hãy sưu tầm một bản vẽ kỹ thuật, nêu...
Sưu tầm một bản vẽ để nêu các thông tin và tiêu chuẩn của bản vẽ đó. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang...
Câu hỏi trang 9 Luyện tập 4 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Cách ghi chữ số kích thước ở trường hợp...
Quan sát các trường hợp và dựa vào cách ghi các kích thước để xác định các kích thước ghi. Hướng dẫn cách...
Câu hỏi trang 9 Luyện tập 5 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Kể tên và nêu ý nghĩa các loại nét...
Dựa vào hình 1.6 và bảng 1.2 để xác định các loại nét vẽ và ý nghĩa của chúng. Lời giải bài tập,...
Câu hỏi trang 9 Luyện tập 2 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Giữa các khổ giấy (A0, A1, A2, A3 và...
Dựa vào bảng 1.1 để xác định mối liên hệ giữa các khổ giấy. Hướng dẫn trả lời Câu hỏi trang 9 Luyện...
Câu hỏi trang 9 Luyện tập 3 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Cho vật thể có các kích thước: chiều dài...
Tỉ lệ 1: 2 là kích thước trên bản vẽ giảm đi một nửa so với kích thước của vật. Vận dụng kiến...
Câu hỏi trang 8 Khám phá 7 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Đường kính của đường tròn được ghi kích thước...
Dựa vào bảng 1.4 để xác định cách ghi kích thước của đường kính. Trả lời Câu hỏi trang 8 Khám phá 7,...
Câu hỏi trang 9 Luyện tập 1 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về...
Dựa vào yêu cầu của bản vẽ kỹ thuật. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu hỏi trang 9 Luyện tập 1, Bài...
Câu hỏi trang 8 Khám phá 5 Công nghệ 8 - Chân trời sáng tạo: Hãy đọc Bảng 1.2 và cho biết loại nét...
Dựa vào bảng 1.2 để chọn nét cho phù hợp. Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 8 Khám phá 5, Bài 1. Tiêu...