Trang chủ Bài học Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính

Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Tin học 3 - Kết nối tri thức


Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính trang 46, 47, 48, 49 Tin học 3 Kết nối tri thức: kể tên...
Giải bài Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính SGK Tin học 3 - Kết nối tri thức - Chủ...
Những thông tin nào của em và gia đình có thể được lưu trữ trong máy tính?Theo em,
Hướng dẫn giải câu hỏi trang 46 Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính, Chủ đề 4: Đạo đức -...
Khi có thông tin cá nhân của em hoặc gia đình em thì người xấu có thể: A. Tìm đến em để thực hiện...
Phân tích và giải câu hỏi trang 49 Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính, Chủ đề 4: Đạo đức...
Em hãy thảo luận với các bạn trong nhóm để tìm ra cách bảo vệ thông tin lưu trữ trong máy tính hay trao...
Trả lời câu hỏi trang 48 Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính, Chủ đề 4: Đạo đức - pháp...