Trang chủ Bài học Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ – tìm kiếm và trao đổi thông tin

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ – tìm kiếm và trao đổi thông tin

Hướng dẫn giải, trả lời 10 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ – tìm kiếm và trao đổi thông tin. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Tin học 3 - Kết nối tri thức


Bài 9 Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính trang 42, 43, 44, 45 Tin học 3 Kết nối tri thức:...
Giải bài Bài 9 trang 42, 43, 44, 45: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính SGK Tin học 3...
Bài 8: Sơ đồ hình cây, Tổ chức thông tin trong máy tính trang 38, 39, 40, 41 kết nối tri thức
Giải bài Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính SGK Tin học 3 - Kết nối tri...
Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm trang 34, 35, 36, 37, 38 Tin học 3 kết nối tri thức: nêu một ví dụ...
Giải bài Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm SGK Tin học 3 - Kết nối tri thức - Chủ đề 3. Tổ...
Sơ đồ nào sau đây không phải là sơ đồ hình cây?Trong Hình 50, thư mục Co, nan nằm trong thư mục nào?
Phân tích, đưa ra lời giải câu hỏi trang 41 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính,...
Em hãy biểu diễn cách sắp xếp giá sách thành sơ đồ hình cây theo thông tin gợi ý trong bảng sau: Sơ đồ...
Hướng dẫn giải câu hỏi trang 39 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính, Chủ đề 3....
Câu nào sau đây là sai? A. Một ổ đĩa có nhiều thư mục. B. Một thư mục có thể chưa nhiều tệp và...
Giải và trình bày phương pháp giải câu hỏi trang 40 Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy...
Hãy sắp xếp các thẻ tên con vật vào hai hộp ứng với môi trường sống của chúng (dưới nước và trên cạn). Sau...
Hướng dẫn cách giải/trả lời câu hỏi trang 36 Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm, Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ...
Em hãy sắp xếp các loại rau quả sau vào ba nhóm phù hợp:An đố Minh:
Trả lời câu hỏi trang 37 Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm, Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ - tìm kiếm...
Trong cửa hàng có rất nhiều mặt hàng. Theo em, chủ cửa hàng đã làm gì để khách hàng có thể tìm kiếm mặt...
Hướng dẫn cách giải/trả lời câu hỏi trang 34 Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm, Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ...
Hãy tạo các thư mục theo sơ đồ hình cây biểu diễn cách sắp xếp sách trên giá như sau:
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 45 Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính, Chủ đề 3....