Trang chủ Bài học Bài 15. Thuật toán (Kết nối tri thức + Chân trời sáng tạo)

Bài 15. Thuật toán (Kết nối tri thức + Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 13 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 15. Thuật toán (Kết nối tri thức + Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức + chân trời sáng tạo


Vận dụng bài 3 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Em hãy nêu ví dụ về thuật toán giải...
Giải chi tiết vận dụng bài 3 trang 66 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức - Bài 15. Thuật...
Vận dụng bài 1 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Bạn An đã sửa công thức làm kem sữa...
Quan sát hình 6.5 kết hợp kiến thức đã học về thuật toán và sơ đồ khối của thuật toán. Thuật toán là...
Vận dụng bài 2 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Em hãy mô tả thuật toán tính điểm trung...
Dựa vào thuật toán tìm số trung bình cộng của 2 số, taạo ra một thuật toán tương tự của 3 giá trị....
Luyện tập bài 2 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Em hãy quan sát sơ đồ khối ở Hình...
Quan sát hình 6.3 SGK.. Giải luyện tập bài 2 trang 66 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức -...
Luyện tập bài 3 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Em hãy sắp xếp các phần được đánh số...
Quan sát hình 6.4 xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán. Sau đó, sắp xếp thứ tự lệnh theo vị trí...
Câu hỏi 2 trang 65 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Em hãy ghép mỗi mục ở cột bên phải với...
Quan sát hình 6.2, đưa ra nhận xét về vai trò của mỗi đối tượng trong sơ đồ khối. Đưa ra nhận xét...
Luyện tập bài 1 trang 66 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Em hãy tìm đầu vào, đầu ra của các...
Xác định điều kiện cần để xảy ra của mỗi thuật toán để tìm đầu vào. Xác định mục đích của thuật toán...
Hoạt động 2 trang 64 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Ngoài cách trình bày thuật toán bằng ngôn ngữ tự...
Xác định các hành động có sự xuất hiện của thuật toán, liệt kê ra các phương thức trình bày của chúng. Lời...
Câu hỏi 1 trang 65 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Câu nào sau đây sai khi nói về vài trò...
Quan sát lại sơ đồ khối hình 6.2 và hướng của mũi tên, rút ra nhận xét về vai trò của hướng mũi...
Câu hỏi 2 trang 64 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Em hãy chọn các câu đúng
Sử dụng kiến thức đã được tìm hiểu, phân biệt đâu là đầu vào, đâu là đầu ra của thuật toán. Trả lời...