Trang chủ Bài học Bài 2: Chất

Bài 2: Chất

Bài 2.8 trang 4 Sách bài tập Hóa 8: Cồn (rượu etylic) là một chất lỏng, có nhiệt độ...
Làm thế nào để tách riêng được cồn từ hỗn hợp cồn và nước ?...
Bài 2.7 trang 4 SBT Hóa 8: Câu sau đây có hai ý nói về nước cất : “Nước...
Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau :...
Bài 2.6 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa 8: Kim loại thiếc có nhiệt độ nóng chảy xác...
Thiếc hàn nóng chảy ở khoảng 180°c. Cho biết thiếc hàn là chất tinh khiết...
Bài 2.5 trang 4 Sách bài tập Hóa 8: Cho biết axit là những chất có thể làm đổi...
Hãy chứng tỏ rằng trong nước vắt từ quả chanh có chứa axit (axit xitric)....
Bài 2.4 trang 3 Sách bài tập Hóa 8: Căn cứ vào tính chất nào mà : a ) Đồng,...
a ) Đồng, nhôm được dùng làm ruột dây điện ; còn chất dẻo, cao su được dùng làm vỏ dây điện ?...
Bài 2.3 trang 3 Sách BT Hóa 8: Trong số các tính chất kể dưới đây của chất, hãy...
Màu sắc, tính tan trong nước, tính dẫn điện, khối lượng riêng, tính cháy được, trạng thái, nhiệt độ nóng chảy....
Bài 2.2 trang 3 Sách bài tập Hóa 8: Hãy phân biệt từ nào ( những từ in nghiêng)...
– Trong quả chanh có nước, axit xitric (có vị chua) và một số chất khác....
Bài 2.1 trang 3 Sách bài tập (SBT) Hóa 8: Chép vào vở bài tập các câu sau đây...
Các vật thể ………..đều gồm một số……….khác nhau…….được làm ra từ vật liệu. Mọi vật liệu đều là…….. hay hỗn hợp một số̷...

Bài học trong chương trình Hóa 8(SBT)

Mới cập nhật

Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các ước của 6, của 14, của...
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 (2) Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập...
Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 11 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, 1. Tìm các bội của 4 nhỏ hơn 30.
3. Ước và bội - Thử tài bạn trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập 1....
Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần...
3. Ước và bội - Hoạt động 10 trang 70 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Viết...
Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Xếp 60 quả trứng vào các vỉ, mỗi vỉ đựng...
3. Ước và bội - Hoạt động 9 trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Xếp...