Trang chủ Bài học Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng

Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm những công việc gì ?
Từ đất hoang để có được đất gieo ươm, cần phải làm  những công việc gì ? 
Nêu cách tạo nền đất gieo ươm cây rừng .
Nêu cách tạo nền đất gieo ươm cây rừng .
Em cho biết nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì ?
Em cho biết nơi đặt vườn ươm cây rừng cần có những yêu cầu gì ? 

Mới cập nhật

Làm thế nào để có được cơ thể cân đối, khoẻ mạnh? Thực phẩm có vai trò như thế nào đối với cơ thể?
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 22 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 4: Thực phẩm...
Trả lời câu hỏi trang 20 Công Nghệ 6 Kết nối tri thức: Ôn tập chương 1 Nhà Ở
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 20 Công nghệ lớp 6 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Ôn tập...
Bài 2 trang 19 Công nghệ 6 Kết nối tri thức: Nếu được lắp đặt các hệ thống thông minh trong ngôi nhà của...
Giải bài 2 trang 19 Công nghệ lớp 6 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 3: Ngôi nhà thông minh Câu hỏi: Nếu...
Bài 1 trang 19 Công nghệ 6 Kết nối tri thức: Bạn Huy nói: “nhà thông minh biết con người đang ở đâu trong...
Giải bài 1 trang 19 Công nghệ lớp 6 Sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 3: Ngôi nhà thông minh Câu hỏi: Bạn...
Chỉ ra những biểu hiện sử dụng năng lượng chưa tiết kiệm trong gia đình em. Đề xuất những việc làm cụ thể để...
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 18 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 3: Ngôi nhà...
Những mô tả trong bảng dưới đây tương ứng với hệ thống nào trong ngôi nhà thông minh?
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 17 Công nghệ lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Bài 3: Ngôi nhà...