Công nghệ 7

Trang chủ Lớp 7 Công nghệ 7
Để học tốt Công nghệ lớp 7 - Giải bài tập trong sách Công nghệ Lớp 7 phần trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

PHẦN I. TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

PHẦN II. LÂM NGHIỆP

CHƯƠNG 1. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG CHƯƠNG 2 . KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

PHẦN III . CHĂN NUÔI

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

PHẦN 4. THUỶ SẢN

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

Thực hành bài 48 trang 125 Công Nghệ
– Bơm tiêm, kim tiêm, panh, kẹp, khay men, bông, nước cất, cồn, thân cây chuối....
Thực hành bài 51 trang 138 SGK Công Nghệ
Dùng dụng cụ để đo nhiệt độ...
Thực hành bài 53 trang 143 SGK Công Nghệ
Kính hiển vi, lọ đựng mẫu nước có chứa sinh vật phù du, lam kính....
Thực hành bài 36 trang 97 SGK Công Nghệ 7
Ảnh và tranh vẽ, mô hình, vật nhồi hoặc vật nuôi thật một số giống lợn Í, Lơn Móng Cái, lợn Lan Đơ Rát, Lợn Đại Bạch, Lợn Ba Xuyên…...
Thực hành bài 41 trang 110 SGK Công Nghệ 7
Nguyên liệu: hạt đậu tương hoặc các loại đỗ khác...
Thực hành bài 42 trang 111 SGK Công Nghệ 7
– Dụng cụ: 4 chậu nhựa, túi nilon sạch, chày, cối sứ, cân....

Luyện tập

B. “Names and Addresses” Unit 1 Trang 6 SBT Tiếng Anh 7: Câu 1. Look at the cards. Complete the conversations Câu 2.
Câu 1. Look at the cards. Complete the conversations Câu 2. Complete the card for yourself and write a similar conversation like the one in...
Bài 4 trang 54 Sách bài tập GDCD 7: Tạo cuộc sống tinh thần :làm cho con người vui tươi ,khỏe mạnh,làm giàu đời
Tạo cuộc sống tinh thần :làm cho con người vui tươi ,khỏe mạnh,làm giàu đời sống tinh thần.. Bài 4 trang 54 Sách bài...
Bài 11.3 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lý 7: Hãy so sánh tần số dao động của âm cao và âm thâ'p; của...
Hãy so sánh tần số dao động của âm cao và âm thâ'p; của các ni nhạc “đồ và rê”; “của các nốt nhạc...