Công nghệ 7

Trang chủ Lớp 7 Công nghệ 7
Để học tốt Công nghệ lớp 7 - Giải bài tập trong sách Công nghệ Lớp 7 phần trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản

PHẦN I. TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

PHẦN II. LÂM NGHIỆP

CHƯƠNG 1. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG CHƯƠNG 2 . KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

PHẦN III . CHĂN NUÔI

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

PHẦN 4. THUỶ SẢN

CHƯƠNG 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN CHƯƠNG 2. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

Thực hành bài 43 trang 113 SGK Công nghệ 7

Bài 43. Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật. – Thực hành bài

Tại sao phải bảo vệ rừng? Dùng các biện pháp nào để bảo vệ rừng?

Ôn tập Phần II – Lâm nghiệp – Câu 1 trang 79 SGK Công nghệ 7. Tại sao phải bảo vệ rừng? Dùng các biện

Thực hành bài 48 trang 125 Công Nghệ

Bài 48. Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu

Thực hành bài 51 trang 138 SGK Công Nghệ

Bài 51. Thực Hành : Xác định nhiệt độ độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản – Thực hành bài 51 trang

Thực hành bài 53 trang 143 SGK Công Nghệ

Bài 53. Thực Hành : Quan xát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm cá ) – Thực hành

Thực hành bài 36 trang 97 SGK Công Nghệ 7

Bài 36. Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?

Thực hành bài 41 trang 110 SGK Công Nghệ 7

Bài 41 .Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt – Thực hành bài 41 trang 110 SGK Công Nghệ 7. Chế

Thực hành bài 42 trang 111 SGK Công Nghệ 7

Bài 42. Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men – Thực hành bài 42 trang 111 SGK Công Nghệ 7. Chế

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng cây con?

Ôn tập Phần I – Trồng trọt – Bài 9 trang 53 SGK Công nghệ 7. Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp

Thực hành bài 35 trang 93 Công Nghệ 7

Bài 35. Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều – Thực

Luyện tập

Câu 25 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1: Vẽ đường thẳng đi qua C sao cho a //b.
Vẽ đường thẳng đi qua C sao cho a //b.. Câu 25 trang 107 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 -...
Bài tập 3 trang 70 Sách bài tập Lịch Sử 7: Nối ô bên trái với ô bên phải cho đúng
Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, Đại thành toán pháp của tác giả Lương Thế Vinh. Bài tập 3 trang 70 Sách bài...
Bài tập 5 trang 71 SBT Lịch Sử 7: Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi
Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế năm 1428, sáng lập ra vương triều Lê....