Trang chủ Bài học Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sinh lớp 6 (sách cũ)


Chỉ ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô?
Chỉ ra những điểm khác nhau và giống nhau giữa hạt đỗ đen và hạt ngô - trang 109: Bài 33. Hạt và...
Hãy tìm các bộ phận của hạt hình 33.1, hạt ngô hình 33.2 điền vào bảng
Sử dụng kết quả quan sát hạt đỗ đen và hạt ngô để trả lời các câu hỏi trong bảng - trang 107:...
Lý thuyết hạt và các bộ phận của hạt: Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt
Lý thuyết hạt và các bộ phận của hạt: Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt. Hạt gồm có vỏ, phôi...
Bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Sinh 6: Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt
Bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Sinh 6: Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt. Điểm khác nhau giữa hạt...