Trang chủ Bài học Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 35.15 trang 106 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Khối lượng nghỉ của êlectron là 9,1.10-31 kg. Tính năng lượng toàn
35.15. Khối lượng nghỉ của êlectron là 9,1.10-31 kg. Tính năng lượng toàn phần của êlectron khi nó chuyển động với tốc độ bằng một phần mười tốc độ ánh
Bài 35.11 trang 105 SBT Vật Lý 12: Có bao nhiêu prôtôn và nơtron trong các hạt nhân
35.11. Có bao nhiêu prôtôn và nơtron trong các hạt nhân sau ?
Bài 35.12 trang 105 bài tập SBT Vật Lý 12: Trong đó nếu thay prôtôn bằng nơtron và ngược lại thì được những hạt
35.12. Cho các hạt nhân : \({}_3^4He;{}_4^7Be;\,{}_8^{15}O\). Trong đó nếu thay prôtôn bằng nơtron và ngược lại thì được những hạt nhân nào ?
Bài 35.13 trang 106 Sách bài tập Vật Lý 12: Người ta gọi khối lượng nguyên tử của một nguyên tố Hóa là khối
35.13. Người ta gọi khối lượng nguyên tử của một nguyên tố hoá học là khối lượng trung bình của một nguyên tử chất đó (tính theo đơn vị u). Vì trong một khối chất
Bài 35.14 trang 106 SBT Vật Lý 12: Khí Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là 35Cl = 34,969 u hàm...
35.14. Khí Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là 35Cl = 34,969 u hàm lượng 75,4% và 37Cl = 36,966 u hàm lượng 24,6%.
Bài 35.10 trang 105 SBT Vật Lý 12: Phân biệt khái niệm hạt nhân và nuclon
35.10. Phân biệt khái niệm hạt nhân và nuclon

Quảng cáo
Bài 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 trang 105 Sách bài tập Vật Lý 12: Hãy chọn phát biểu đúng.
35.6. Hạt nhân heli ( \({}_2^4He \) ) là một hạt nhân bền vững. Vì vậy, kết luận nào dưới đây chắc chắn đúng ?

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...