Trang chủ Bài học Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 36.18 trang 109 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Có khối lượng 10,0135 u. Khối lượng của nơtron mn = 1,0087 u,...
36.18. Hạt nhân\({}_4^9Be\) có khối lượng 10,0135 u. Khối lượng của nơtron mn = 1,0087 u, khối lượng của prôtôn mp = 1,0073 u, 1 u = 931 MeV
Bài 36.19 trang 109 SBT Vật Lý 12:Viết phương trình phản ứng và cho biết hạt nhân X là hạt nhân gì
36.19. Bắn một đơteri vào một hạt nhân \({}_3^6Li\), ta thu được hai hạt nhân X giống nhau.
Bài 36.20 trang 109 Sách bài tập Vật Lý 12: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng
36.20. Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì vận tốc của nó sẽ bằng bao nhiêu ?
Bài 36.15 trang 109 Sách bài tập Vật Lý 12: Tính năng lượng liên kết của 234U và 238U. Hạt nhân nào bền hơn
36.15. Tính năng lượng liên kết của 234U và 238U. Hạt nhân nào bền hơn? Cho biết m(234U) = 233,982 u ; m(238u) = 237,9
Bài 36.16 trang 109 SBT Vật Lý 12: Tính năng lượng liên kết riêng của
36.16. Tính năng lượng liên kết riêng của \({}_4^9Be;{}_{29}^{64}Cu;\,{}_{47}^{108}Ag\). Cho biết : m( \({}_4^9Be\)) = 9,0108 u; m(\({}_{29}^{64}Cu\)) = 63,913 u;
Bài 36.17 trang 109 SBT Vật Lý 12: Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân
36.17. Dùng một prôtôn có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân \({}_4^9Be\) đang đứng yên. Phản ứng tạo ra hạt nhân X và hạt \(\alpha\). Hạt a bay ra theo phương v

Quảng cáo
Bài 36.14 trang 109 SBT Vật Lý 12: Tính năng lượng liên kết của các hạt nhân
36.14. Tính năng lượng liên kết của các hạt nhân \({}_5^{11}B;\,\,{}_1^3T\)
Bài 36.10, 36.11, 36.12, 36.13 trang 108 Sách bài tập Vật Lý 12: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối
36.10. Cho ba hạt nhân X, Y và z có số nuclôn tương ứng là AX, AYvà AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết năng lượng liên

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...