Trang chủ Bài học Bài tập cuối chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài tập cuối chương 6: Lượng tử ánh sáng

Bài VI.15 trang 103 Sách bài tập Vật Lý 12: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơn-ghen là U =...
VI.15. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơn-ghen là U = 20 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectron phát ra từ catôt bằng 0. Biết hằng số Plăng h = 6
Bài VI.13 trang 103 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng
 VI.13. Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,2 \(\mu\)m thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5 \(\mu\)m. Giả sử công suất của chùm sáng
Bài VI.14 trang 103 SBT Vật Lý 12: Bốn vạch quang phổ đỏ, lam, chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với
VI.14. Bốn vạch quang phổ đỏ, lam, chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với các sự chuyển của các nguyên tử hiđrô từ các trạng thái kích thích M, N, O và P về trạn
Bài VI.3, VI.4, VI.5, VI.6, VI.7 trang 101 SBT Vật Lý 12: Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng thì được
VI. 3.Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng thì được ánh sáng màu da cam. Như vậy, ta có thể đưa ra kết luận nào dưới đây ?

Quảng cáo
Bài VI.8, VI.9, VI.10 trang 102 Sách bài tập Vật Lý 12: Một chất phát quang có thể phát ra ánh sáng màu xanh...
VI.8. Một chất phát quang có thể phát ra ánh sáng màu xanh lục. Chiếu ánh sán. nào dưới đây vào chất đó thì nó sẽ phát quang ?
Bài VI.1, VI.2 trang 100 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng...
VI.1. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vàc một tấm kẽm

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...