Trang chủ Bài học Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu trang 14 SGK sinh 6
Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau:
Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm (SGK Sinh 6 trang 15)
Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm
Đánh dấu ✓vào bảng dưới đây những cơ quan mà cây có trang 13 Sinh 6
Xem hình H4.1 đối chiếu với bảng dưới đây.
Lý thuyết có phải tất cả thực vật đều có hoa: Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa
Thực vật có hoa là những thực vật mà có quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.
Bài 1, 2, 3 trang 15 Sinh 6: Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa
Câu 1. Dựa vào đặc điểm nào để nhận biết thực vật có hoa và thực vật không có hoa?
Câu hỏi bài tập trang 15 SGK Sinh học 6: Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa
Hãy ghi tên những cây có hoa và những cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...