Trang chủ Bài học Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sinh lớp 6 (sách cũ)


Nhận xét kích thước của tế bào thực vật trang 24 Sinh 6
Nhận xét kích thước của tế bào thực vật – trang 24: Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật. Kích thước của...
Hãy nhận xét cấu tạo, hình dạng các tế bào của cùng 1 loại mô trang 24
Sinh học 6- Hãy nhận xét cấu tạo, hình dạng các tế bào của cùng 1 loại mô – trang 24: Bài 7....
Hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật trang 23: Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
Sinh học 6 – Hãy nhận xét hình dạng tế bào thực vật – trang 23: Bài 7. Cấu tạo tế bào thực...
Bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Sinh 6: Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
Bài 1, 2, 3 trang 25 SGK Sinh 6: Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật. Câu 1. Tế bào thực vật...
Lý thuyết cấu tạo tế bào thực vật: Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
Lý thuyết cấu tạo tế bào thực vật: Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật. Các cơ quan của thực vật đều...

Mới cập nhật

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Giả sử em được mẹ cho 100 000 đồng để đi...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 12: Em sử dụng tiền...
Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lý Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh nào biết sử dụng...
Trả lời Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 11: Em nhận biết việc sử dụng...
Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Xử lí tình huống: Tình huống 1: Chỉ vì không cho bạn...
Trả lời Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 10: Em phòng,...
Bài 9: Em nhận biết biểu hiện xâm hại Đạo đức 5 Cánh diều: Em hãy viết, vẽ một thông điệp tuyên truyền về...
Hướng dẫn giải Khởi động; Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3; Vận dụng: 1, 2 Bài 9: Em nhận biết...
Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân Đạo đức 5 Cánh diều: Chia sẻ về những dự định của em trong thời gian...
Lời Giải Khởi động; Khám phá: 1, 2, 3; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1 Bài 8: Em lập kế...
Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống Đạo đức 5 Cánh diều: Các bạn trong tranh trên đã làm gì để bảo vệ...
Hướng dẫn giải Khám phá: 1, 2; Luyện tập: 1, 2, 3, 4; Vận dụng: 1, 2, 3 Bài 7: Em bảo vệ...