Trang chủ Bài học Bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều)

Bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng (SGK Công nghệ 7 – Cánh diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Công nghệ 7 - Cánh diều


Bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng trang 32, 33, 34 Công nghệ 7 Cánh Diều: Mục đích của việc chăm sóc...
Hướng dẫn giải bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng trang 32, 33, 34 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều. Quan...
Câu hỏi trang 34 Công nghệ 7 - Cánh diều: Ngoài các công việc chăm sóc cây rừng ở mục 3, theo em, để...
Quan sát Hình 6.3, ta thấy Lời giải Câu hỏi trang 34 - Bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng...
Câu hỏi trang 33 Công nghệ 7 - Cánh diều: Hãy xác định thời gian và số lần chăm sóc một loại cây rừng...
Quan sát Hình 6.2 và đọc mục nội dung 2: Thời gian Lời giải Câu hỏi trang 33 - Bài 6. Chăm...
Câu hỏi trang 32 Công nghệ 7 - Cánh diều: Mục đích của việc chăm sóc cây rừng là gì?
Quan sát Hình 6.1, ta thấy một số hậu quả của việc không chăm sóc cây rừng Hướng dẫn cách giải/trả lời Câu...