Ôn tập chủ đề 2. Chăn nuôi và thủy sản trang 75, 76, 77 Công nghệ 7 Cánh Diều: Ở gia đình em đã...
Phân tích và giải Ôn tập chủ đề 2. Chăn nuôi và thủy sản trang 75, 76, 77 SGK Công nghệ 7 Cánh...
Bài 13. Quản lý môi trường ao nuôi và phòng, trị bệnh thủy sản trang 67, 68, 69, 70, 71 Công nghệ 7 Cánh...
Phân tích và giải bài 13. Quản lí môi trường ao nuôi và phòng, trị bệnh thủy sản trang 67, 68, 69, 70,...
Bài 14. Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thủy sản trang 72, 73, 74 Công nghệ 7 Cánh Diều: Nguồn lợi thủy...
Lời Giải bài 14. Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thủy sản trang 72, 73, 74 SGK Công nghệ 7 Cánh...
Bài 11. Giới thiệu chung về nuôi trồng thủy sản trang 58, 59, 60 Công nghệ 7 Cánh Diều: Trong những loại thủy sản...
Hướng dẫn giải bài 11. Giới thiệu chung về nuôi trồng thủy sản trang 58, 59, 60 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều....
Bài 12. Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao trang 61, 62, 63, 64, 65, 66 Công nghệ 7 Cánh Diều: Chuẩn bị...
Hướng dẫn giải bài 12. Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao trang 61, 62, 63, 64, 65, 66 SGK Công nghệ...
Bài 10. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi trang 53, 54, 55, 56, 57 Công nghệ 7 Cánh Diều: Quan sát Hình 10.1...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 10. Phòng và trị bệnh cho vật nuôi trang 53, 54, 55, 56, 57 SGK Công...
Bài 9. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trang 48, 49, 50, 51, 52 Công nghệ 7 Cánh Diều: Gia đình em đã...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 9. Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi trang 48, 49, 50, 51, 52 SGK Công...
Ôn tập chủ đề 1. Trồng trọt và lâm nghiệp trang 38, 39, 40, 41 Công nghệ 7 Cánh Diều: Theo em việc phá...
Lời giải bài tập, câu hỏi Ôn tập chủ đề 1. Trồng trọt và lâm nghiệp trang 38, 39, 40, 41 SGK Công...
Bài 8. Giới thiệu chung về chăn nuôi trang 43, 44, 45, 46, 47 Công nghệ 7 Cánh Diều: Chăn nuôi có vai trò...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 8. Giới thiệu chung về chăn nuôi trang 43, 44, 45, 46, 47 SGK Công nghệ...
Bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng trang 32, 33, 34 Công nghệ 7 Cánh Diều: Mục đích của việc chăm sóc...
Hướng dẫn giải bài 6. Chăm sóc cây rừng sau khi trồng trang 32, 33, 34 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều. Quan...

Mới cập nhật

Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao...
Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao Trả lời 39.5 ...
Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,… người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?
Ứng dụng của sinh sản vô tính ở thực vật như giâm cành, chiết cành, ghép cây Phân tích và giải 39.3 -...
Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau: Sinh sản là một trong những …(1)…...
Sinh sản là quá trình tạo ra những cá thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài Hướng dẫn cách giải/trả...
Quan sát hình “Vòng đời của một số loài động vật” trong SGK bài 38, so sánh quá trình sinh trưởng và phát triển...
Quan sát vòng đời của bướm và gà Lời giải 38.5 - Bài 38. Thực hành: Quan sát - mô tả sự sinh...
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video
Khi quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số động vật qua tranh ảnh, video Lời giải bài tập,...
Thông qua hoạt động gieo hạt và theo dõi sự biến đổi của cây từ giai đoạn hạt đến cây trưởng thành
Quá trình sinh trưởng ở thực vật có các biểu hiện như: thân dài ra, lá to lên Giải chi tiết 38.3 -...