Trang chủ Bài học Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Hướng dẫn giải, trả lời 2 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Sinh lớp 6 (sách cũ)


Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo): Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)
Lý thuyết sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo): Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo). Rễ cây hút...
Bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Sinh 6: Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)
Bài 1, 2, 3 trang 39 SGK Sinh 6: Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo). Câu 1. Bộ phận...