Trang chủ Bài học Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ XIX)

Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ XIX)

Hướng dẫn giải, trả lời 8 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ XIX). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Lịch sử 11 - Chân trời sáng tạo


Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến thế...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam...
Sưu tầm các nguồn tài liệu sách, internet để giới thiệu với các bạn trong lớp về chiến thắng Chi Lăng- Xương Giang và...
Sưu tầm tài liệu trên internet, báo Giải và trình bày phương pháp giải , Vận dụng - Bài 8. Một số cuộc...
Hoàn thành bảng tóm tắt nội dung chính của cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc theo gợi ý bên
Xem lại nội dung mục 1 SGK Trả lời , Luyện tập - Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh...
Lập bảng tóm tắt bối cảnh lịch sử, diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn Đọc lại nội dung...
Đọc lại nội dung mục 3 trong SGK Trả lời , Câu hỏi mục 3 - Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa...
Nêu các bài học lịch sử được rút ra từ các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam
Đọc lại nội dung mục 4 trong SGK Giải chi tiết , Câu hỏi mục 4 - Bài 8. Một số cuộc khởi...
Nêu ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc Đọc lại nội dung mục 1b trang 58 SGK...
Đọc lại nội dung mục 1b trang 58 SGK Hướng dẫn trả lời , Câu hỏi mục 1 b - Bài 8. Một...
Quan sát Bảng 8. 2 và Hình 8. 3, nêu diễn biến chính và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. BĐọc lại...
B1: Đọc lại nội dung mục 2 trong SGK Trả lời , Câu hỏi mục 2 a - Bài 8. Một số cuộc...
Trình bày nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời Bắc thuộc. Đọc lại nội dung mục 1a trang 57...
Đọc lại nội dung mục 1a trang 57 SGK Lời giải , Câu hỏi mục 1 a - Bài 8. Một số cuộc...