SGK Lịch sử 11 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 11 SGK Lịch sử 11 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Lịch sử 11 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Lịch sử 11 - Chân trời sáng tạo.

Bài 13. Việt Nam và biển Đông Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo: Biển Đông có ảnh hưởng đến Việt Nam về mặt...
Hướng dẫn giải bài 13. Việt Nam và biển Đông SGK Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo. Biển Đông có ảnh hưởng...
Bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo: Theo em, cuộc cải...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 11. Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) SGK Lịch sử...
Bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của biển Đông Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo: Biển Đông có vị trí chiến...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 12. Vị trí và tầm quan trọng của biển Đông SGK Lịch sử 11 Chân trời...
Bài 10. Cuộc cải cách Lê Thánh Tông Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông diễn ra...
Hướng dẫn giải bài 10. Cuộc cải cách Lê Thánh Tông SGK Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo. Cuộc cải cách...
Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo: Từ cuộc cải cách của...
Giải bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ SGK Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo. Trình bày...
Bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến thế...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 8. Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam...
Bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945) Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo: Quan...
Hướng dẫn giải bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945) SGK Lịch sử 11...
Bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo: Nét chính trong...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 6. Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á SGK Lịch...
Bài 5. Quá trình giành độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo: Vì sao...
Trả lời bài 5. Quá trình giành độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á SGK Lịch sử 11 Chân trời...
Bài 3. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời và sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sau...
Lời Giải bài 3. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết ra đời và sự phát triển của chủ nghĩa...

Mới cập nhật

(Câu hỏi 3, SGK) Theo tác giả bài nghị luận, “những giá trị nhân văn” trong tác phẩm của Véc-nơ thể hiện như thế...
Dựa vào khái niệm. Phân tích và giải Câu 3 trang 32 SBT Ngữ văn 7 tập 1 - Bài tập đọc hiểu: Sức...
Mẫu: Tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển viết về ai, về kiện gì? Điều gì tạo nên sức hấp dẫn của tác...
Khái quát lại nội dung chính từng phần và đặt câu hỏi tương ứng. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 2 trang...
Những đặc điểm nào trong văn bản Sức hấp dẫn của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển” cho thấy đó là văn...
Dựa vào đặc trưng của thể loại. Lời giải Câu 1 trang 32 SBT Ngữ văn 7 tập 1 - Bài tập đọc hiểu:...
Đoạn trích trên thuộc phần nào của văn bản Vẻ đẹp của bài thơ “Tiếng gà trưa”? Nội dung chính của đoạn trích là...
Đọc kĩ đoạn trích và trả lời. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 5 trang 31 SBT Ngữ văn 7 tập 1...
SGK) Trong văn bản trên, tác giả rất chú trọng cách phân tích hình thức nghệ thuật (từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu...
Đọc văn bản, tìm dẫn chứng để trả lời. Giải chi tiết Câu 4 trang 31 SBT Ngữ văn 7 tập 1 - Bài...
SGK) Hãy dẫn ra một ví dụ về ý kiến, lý lẽ và bằng chứng được tác giả nêu lên trong văn bản Vẻ...
Đọc văn bản, tìm dẫn chứng để trả lời. Hướng dẫn giải Câu 3 trang 31 SBT Ngữ văn 7 tập 1 - Bài...