Trang chủ Bài học Bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945)

Bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945)

Hướng dẫn giải, trả lời 15 câu hỏi, bài tập thuộc Bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Lịch sử 11 - Chân trời sáng tạo


Bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945) Lịch sử 11 Chân trời sáng tạo: Quan...
Hướng dẫn giải bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1945) SGK Lịch sử 11...
Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một anh hùng dân tộc trong lịch sử chống ngoại xâm (trước năm 1945). Sưu tầm...
Sưu tầm tài liệu qua internet, sách báo Giải và trình bày phương pháp giải , Vận dụng 2 - Bài 7. Chiến...
Vẽ sơ đồ tư duy các cuộc kháng chiến thắng lợi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Theo em, điểm tương đồng giữa...
Đọc lại nội dung mục 2 SGK Giải chi tiết , Luyện tập 2 - Bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc...
Từ những nguyên nhân thành công và thất bại trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt nam
Sưu tầm tài liệu qua internet, sách báo Giải chi tiết , Vận dụng 1 - Bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ...
Phân tích vai trò và ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam Xem lại nội dung mục...
Xem lại nội dung mục 1 SGK Phân tích, đưa ra lời giải , Luyện tập 1 - Bài 7. Chiến tranh bảo...
Hoàn thành bảng tóm tắt nội dung chính các cuộc kháng chiến không thành công của dân tộc Việt nam từ thế kỉ II...
Đọc lại nội dung 3 trong SGK Lời giải , Câu hỏi mục 3 d - Bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ...
Vẽ sơ đồ tư duy nội dung chính của cuộc kháng chiến chống quân Minh thời Hồ Quý Ly Đọc lại nội dung 3b...
Đọc lại nội dung 3b trong SGK Phân tích, đưa ra lời giải , Câu hỏi mục 3 b - Bài 7. Chiến...
Giải thích nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân Triệu
Đọc lại nội dung 3a trong SGK Hướng dẫn cách giải/trả lời , Câu hỏi mục 3 a - Bài 7. Chiến tranh...
Trình bày nét chính về diễn biến và ý nghĩa hai cuộc kháng chiến chống quân Xiêm (1785) và quân Thanh (năm 1785) của...
Đọc lại nội dung 2d, e trong SGK Gợi ý giải , Câu hỏi mục 2 e - Bài 7. Chiến tranh bảo...
Giải thích nguyên nhân thắng lợi của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (thế kỉ X-XIX)
Đọc lại nội dung 2g trong SGK Phân tích và giải , Câu hỏi mục 2 g - Bài 7. Chiến tranh bảo...