Trang chủ Bài học Bài tập cuối Chương 4 – Dao động và sóng điện từ

Bài tập cuối Chương 4 – Dao động và sóng điện từ

Bài IV.12 trang 62 Sách bài tập Vật Lý 12: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm...
IV.12.  Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá t
Bài IV.13 trang 62 SBT Vật Lý 12: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm...
IV.13. Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao độrig điện từ tự do với cường độ
Bài IV.11 trang 62 SBT Vật Lý 12: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự...
IV.11.Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5\(\mu\)H và một tụ điện có điện dung 5 \(\mu\)F. Trong mạch có dao động điện từ tự d
Bài IV.1, IV.2, IV.3, IV.4, IV.5, IV.6, IV.7 trang 61 SBT Vật Lý 12: Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm
IV.1. Mạch dao động điện từ’lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10-4 H và tụ điện có điện dung C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy \(\pi^2

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...