Trang chủ Bài học Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Bài 25.26 trang 70 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu...
25.26. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 \(\mu\)m. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Kh
Bài 25.24 trang 70 SBT Vật Lý 12: Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là 1,2 mm,
25.24.Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe F1, F2 là 1,2 mm, các vân được quan sát qua một kính lúp, tiêu cự f = 4 cm, đặt c
Bài 25.25 trang 70 SBT Vật Lý 12: Một khe hẹp F phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe song song F1, F2
25.25. Một khe hẹp F phát ánh sáng trắng chiếu sáng hai khe song song F1, F2 cách nhau 1,5 mm. Màn M quan sát vân giao thoa cách mặt phảng c
Bài 25.21 trang 69 SBT Vật Lý 12: Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a =
Gọi D là khoảng cách từ màn mang hai khe F1, F2 đến mặt phẳng tiêu vật của kính lúp, ở vị trí thứ nhất, và D + 30 là khoảng cách ở vị trí thứ hai. Ta có hai
Bài 25.22 trang 69 bài tập SBT Vật Lý 12: Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách a giữa hai khe F1, F2 là...
25.22.Trong một thí nghiệm Y-âng, khoảng cách a giữa hai khe F1, F2 là 2 mm, khoảng cách D từ  F1, F2 tới màn quan sát
Bài 25.23 trang 70 Sách bài tập Vật Lý 12: Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ,...
25.23. Một nguồn sáng điểm phát đồng thời một bức xạ đơn sắc màu đỏ, bước sóng \(\lambda_1\)= 640 nm và một bức xạ màu lục, chiếu sáng hai khe Y-âng. Trên màn qua

Quảng cáo
Bài 25.20 trang 69 SBT Vật Lý 12: Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song F1, F2, đặt
25.20. Một tấm nhôm mỏng, trên có rạch hai khe hẹp song song F1, F2, đặt trước một màn M, cách một khoảng D = 1,2 m. Đặt giữa màn và hai khe
Bài 25.17 trang 68 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Một người dùng thí nghiệm Y-âng để đo bước sóng của một chùm...
25.17.Một người dùng thí nghiệm Y-âng để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc. Ban đầu, người ấy chiếu sáng khe nguồn bằng một đèn natri, thì quan sát được 8 vâ
Bài 25.18 trang 68 SBT Vật Lý 12: Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2 mm và cách
25.18. Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2 mm và cách màn quan sát 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm.
Bài 25.19 trang 69 Sách bài tập Vật Lý 12: Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ
25.19. Một người dự định làm thí nghiệm Y-âng với bức xạ vàng \(\lambda\) = 0,59 \(\mu\)m của natri. Người ấy đặt màn quan sát cách mặt phẳng của hai khe một khoả

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...