Trang chủ Bài học Biến dạng cơ của vật rắn

Biến dạng cơ của vật rắn

Bài 9 trang 192 sgk Vật lý lớp 10, Một thanh thép tròn đường kính 20mm
Một thanh thép tròn đường kính 20mm có suất đàn hồi  E = 2. 1011 Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại bằng một lực F = 1,57.105N để thanh này biến d
Bài 8 trang 192 Vật lý lớp 10, Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100
Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định vàầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi.Biết gia tốc rơi tự do g = 10m/s
Bài 7 trang 192 sgk Vật lý lớp 10, Một sợi dây thép đường kính 1,5mm
Một sợi dây thép đường kính 1,5mm có độ dài ban đầu là 5,2 m. Tính hệ số đàn hồi của sợi dây thép, biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa
Bài 6 trang 192 Vật lý lớp 10, Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn
Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn (hình trụ đồng chất) phụ thuộc những yếu tố nào dưới đây?
Bài 5 trang 192 sgk Vật lý lớp 10, Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn
Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào dưới đây?
Bài 4 trang 192 sgk Vật lý lớp 10, Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc yếu tố...
Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc yếu tố nào dưới đây?
Quảng cáo


Bài 3 trang 191 sgk Vật lý lớp 10, Từ định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn
Từ định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn, hãy suy ra công thức của lực đàn hồi trong vật rắn?
Lý thuyết biến dạng cơ của vật rắn, – Biến dạng cơ là sự thay đổi kích thước
 – Biến dạng cơ là sự thay đổi kích thước và hình dạng của vật rắn do tác dụng của ngoại lực. tùy thuộc độ lớn của lực tác dụng, biến dạng của vật rắn có thể là đàn hồi hoặc
Bài 1 trang 191 Vật lý lớp 10, Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì?
Sự thay đổi hình dạng và kích thước của vật rắn do chịu tác dụng của ngoại lực gọi là biến dạng cơ. Nếu vật lấy lại hình dạng và kích thước ban đầu khi ngoại lực thôi tác

Bài học trong chương trình Lý 10

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...