Trang chủ Lớp 10 Vật lý lớp 10 Bài 6 trang 192 Vật lý lớp 10, Độ cứng (hay hệ...

Bài 6 trang 192 Vật lý lớp 10, Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn...

Biến dạng cơ của vật rắn – Bài 6 trang 192 sgk Vật lý lớp 10. Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn

Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn (hình trụ đồng chất) phụ thuộc những yếu tố nào dưới đây?

A. Chất liệu của vật rắn.

B. Tiết diện của vật rắn.

C. Độ dài ban đầu của vật rắn.

D. Cả ba yếu tố trên.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D