Trang chủ Bài học Cấu trúc các loại virut

Cấu trúc các loại virut

Em hãy giải thích tại sao virus phân lập được không phải là chủng B?
– Em có đồng ý với ý kiến cho rằng virus là thể vô sinh?
Cấu tạo virut là gì? SGK sinh học 10
Tất cả các virut đều bao gồm hai thành phần cơ bản : lõi là axit nuclêic (tức hệ gen) và vỏ là prôtêin (gọi là capsit) bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic. Phức hợp gồm axit
Hình thái của virut: Virut chưa có Gấu tạo tế bào nên mỗi virut thường được gọi là hạt.
Virut chưa có Gấu tạo tế bào nên mỗi virut thường được gọi là hạt. Hạt virut có 3 loại cấu trúc : xoắn, khối và hỗn hợp (hay phức tạp).

Mới cập nhật

Câu hỏi luyện tập bài Phần thưởng trang 35 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Nếu em là Na, em sẽ nói gì để cảm...
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 35 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập - Phần thưởng Câu 1....
Soạn bài Phần thưởng trang 33 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Na là một học sinh như thế nào?
Trả lời câu hỏi đọc hiểu 1, 2, 3, 4 trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài đọc:...
Lời giải bài viết 1 trang 32 Tiếng Việt 2 Cánh Diều: Nghe-viết: Giờ ra chơi (Khổ thơ 2,3)
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 1 Câu...
Trả lời câu hỏi luyện tập bài Giờ ra chơi trang 32 Tiếng Việt 2 Cánh diều
Trả lời câu hỏi 1, 2 trang 32 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Luyện tập: Giờ ra chơi Câu 1....
Đọc hiểu bài Giờ ra chơi trang 31 Tiếng Việt 2 Cánh diều: Em hiểu “từng đàn chim áo trắng” là ai?
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 32 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Soạn bài Giờ ra...
Trả lời câu hỏi trang 30 Tiếng Việt lớp 2 Cánh diều: Bài 4 Em yêu bạn bè
Hướng dẫn trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 30 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài 4 Em...