Trang chủ Bài học Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Vì sao trong sữa chua hầu như không chứa vi khuẩn gây bệnh?
Vì sao trong sữa chua hầu như không chứa vi khuẩn gây bệnh?
Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn?
Vì sao thức ăn chứa nhiều nước rất dễ bị nhiễm khuẩn?
Vì sao có thể giữ thức ăn tương đối lâu trong tủ lạnh?
– Vì sao có thể giữ thức ăn tương đối lâu trong tủ lạnh?
Hãy kể những chất diệt khuẩn thường dùng trong bệnh viện, trường học và gia đình?
Hãy kể những chất diệt khuẩn thường dùng trong bệnh viện, trường học và gia đình.
Bài 1,2,3 trang 109 sinh học lớp 10: Bài 27 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản
1. Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau :

Mới cập nhật

Bài 7.23 trang 42 SBT toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho đường thẳng ( C ) có phương trình...
Giải bài 7.23 trang 42 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21. Đường tròn trong...
Giải bài 7.22 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài 7.22 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21. Đường tròn trong...
Giải bài 7.21 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài 7.21 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21. Đường tròn trong...
Giải bài 7.20 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài 7.20 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21. Đường tròn trong...
Giải bài 7.19 trang 41 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài 7.19 trang 41 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 21. Đường tròn trong...
Giải bài 7.18 trang 39 sách bài tập toán 10 – Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài 7.18 trang 39 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 20. Vị trí tương...