Trang chủ Bài học Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

Bài C7 trang 57 sgk vật lý 7, Vật nào dưới đây là vật dẫn điện ?
C7. Vật nào dưới đây là vật dẫn điện ?
Bài C8 trang 57 vật lý 7, Trong các dụng cụ và thiết bị
C8. Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là:
Bài C9 trang 57 sgk vật lý 7, Trong vật nào dưới đây không có các electron tự do ?
C9. Trong vật nào dưới đây không có các electron tự do ?
Bài C6 trang 56 sgk vật lý 7, Hãy cho biết các electron
C6. Hãy cho biết các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút.
Bài C4 trang 56 vật lý 7, Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử
C4. Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm.
Bài C3 trang 56 sgk vật lý 7, Hãy nêu một số trường hợp chứng
C3. Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện.
Bài C2 trang 56 sgk vật lý 7, Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng
C2. Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện.
Lý thuyết Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại: Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua
– Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...