Vật lý lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Vật lý lớp 7
Giải Bài tập SGK Vật Lý 7 - SGK Lý 7 chương Quang học, Âm học, Điện học - Để học tốt Lý lớp 7 đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
C5 trang 70 sgk Lý lớp 7, Quan sát mặt số của một dụng
Quan sát mặt số của một dụng cụ đo điện được vẽ trên hình 25.4 và cho biết:
C6 trang 71 sgk Lý 7, Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:
Có ba nguồn điện với số vôn ghi trên vỏ lần lượt là:
C3 trang 70 sgk Lý lớp 7, Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi
Từ bảng 2, so sánh số vôn ghi trên vỏ pin với số chỉ của vôn kế và rút ra kết luận
C4 trang 70 Lý 7, Đổi đơn vị cho các giá trị sau:
Đổi đơn  vị cho các giá trị sau:
C5 trang 68 Lý lớp 7, Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng,
Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24.4 được mắc đúng, vì sao?
Quảng cáo


C1 trang 69 sgk Lý lớp 7, hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.
Trên mỗi nguồn điện có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Hãy ghi các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây:
C2 trang 67 sgk Lý 7, Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng
Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa độ sáng của đèn và cường độ dòng điện qua đèn: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ càng ……thì đèn càng……..?
C4 trang 68 sgk Lý 7, Có bốn ampe kế với giới hạn đo như sau:
Có bốn ampe kế với giới hạn đo như sau:

Luyện tập

Lý thuyết đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi: Đa dạng của lớp thú bộ thú huyệt bộ thú túi
Lý thuyết đa dạng của lớp thú, bộ thú huyệt, bộ thú túi: Đa dạng của lớp thú bộ thú huyệt bộ thú túi....
Câu 79 trang 51 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2: Tính độ dài đường trung tuyến AM.
Tính độ dài đường trung tuyến AM.. Câu 79 trang 51 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 - Bài 9: Tính...
Những câu hát than thân Văn lớp 7 hay
Văn nghị luận - Những câu hát than thân. I. VỀ THỂ LOẠI, (Xem bài Những câu hát về tình cảm gia đình). ...