Trang chủ Bài học Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Bài C8 trang 74 sgk vật lí 7, Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không?
C8. Vôn kế trong sơ đồ nào trong hình 26.5 có số chỉ khác không?
Bài C7 trang 74 sgk vật lí 7, Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4
C7. Cho mạch điện có sơ đồ như hình 26.4. Biết rằng khi công tắc đóng thì đèn sáng. Hỏi khi công tắc ngắt thì giữa hai điểm nào có hiệu điện thế (khác không) ?
Bài C6 trang 74 sgk vật lí 7, Trong những trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế
C6. Trong những trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không ( không có hiệu điện thế) ?
Bài C5 trang 72 sgk môn Lý 7, Hãy quan sát các hình 26.3 a, b
C5. Hãy quan sát các hình 26.3 a, b để tìm hiểu sự tương tự giữa một số bộ phận trong các hình này. Từ đó tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc (hiệu điện thế, nguồn điện, chên
Bài C4 trang 72 sgk vật lí 7, Một bóng đèn có ghi 2,5 V
C4. Một bóng đèn có ghi 2,5 V. Hỏi có thể mắc đèn này vào hiệu điện thế là bao nhiêu để nó không bị hỏng?
Bài C3 trang 72 sgk vật lí 7, Từ kết quả thí nghiệm 1 và 2 trên đây
– Khi hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng không thì…dòng điện chạy qua bóng đèn
Bài C2 trang 72 sgk vật lí 7, Đọc và ghi số chỉ của ampe kế,
Học sinh tự làm và ghi kết quả thực tế vào bảng.
Bài C1 trang 72 sgk vật lí 7, Quan sát số chỉ của vôn kế
C1. Quan sát số chỉ của vôn kế. Nêu nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch.
Lý thuyết hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện, Trong mạch điện kín,
Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó.

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...