Trang chủ Bài học Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ

Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ

Hướng dẫn giải, trả lời 6 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức


Khi đi đều với đội hình nhiều hàng dọc, nghe khẩu lệnh “ Vòng bên trái- Bước”
Đọc kĩ phần 3. Nhiều hàng dọc đi đều vòng bên trái (SGK trang 14). Giải chi tiết Câu 1 Trang 16 SGK...
Khi đang đi đều một mình, nghe khẩu lệnh “ Bên trái, vòng sau- Bước!”, em thực hiện như thế nào?
Đọc kĩ phần 1. Đi đều vòng sau (SGK trang 18). Trả lời Câu 1 Trang 23 SGK giáo dục thể chất 4...
Khi đang đi đều 1 mình, nghe khẩu lệnh “ Vòng bên phải- Bước!”, em thực hiện như thế nào?
Đọc kĩ phần 2. Một hàng dọc đi đều vòng bên phải (SGK trang 10). Phân tích và giải Câu 1 Trang 12...
Bài 2: Đi đều vòng bên trái SGK Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức: Hình nào dưới đây thể hiện...
Giải bài 2: Đi đều vòng bên trái - Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ SGK Giáo dục thể chất 4 -...
Bài 3: Đi đều vòng sau (KNTT) SGK Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức: Khi đang đi đều một mình,...
Phân tích và lời giải bài 3: Đi đều vòng sau (KNTT) - Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ SGK Giáo dục...
Bài 1: Đi đều vòng bên phải SGK Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức: Khi đang đi đều 1 mình,...
Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 1: Đi đều vòng bên phải - Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ SGK Giáo dục...