Khi đang ôm bóng trong bể, nếu không may đi vào chỗ nước sâu thì em sẽ làm cách nào để di chuyển vào...
Đọc kĩ phần 4. Tập động tác chân kiểu bơi ếch di động có điểm tựa trong nước (SGK trang. Vận dụng kiến...
Khi đi đều với đội hình nhiều hàng dọc, nghe khẩu lệnh “ Vòng bên trái- Bước”
Đọc kĩ phần 3. Nhiều hàng dọc đi đều vòng bên trái (SGK trang 14). Giải chi tiết Câu 1 Trang 16 SGK...
Khi đang đi đều một mình, nghe khẩu lệnh “ Bên trái, vòng sau- Bước!”, em thực hiện như thế nào?
Đọc kĩ phần 1. Đi đều vòng sau (SGK trang 18). Trả lời Câu 1 Trang 23 SGK giáo dục thể chất 4...
Khi đang đi đều 1 mình, nghe khẩu lệnh “ Vòng bên phải- Bước!”, em thực hiện như thế nào?
Đọc kĩ phần 2. Một hàng dọc đi đều vòng bên phải (SGK trang 10). Phân tích và giải Câu 1 Trang 12...
Bài 1: Động tác chân kiểu bơi ếch SGK Giáo dục thể chất 4 – Kết nối tri thức: Hình nào dưới đây thể...
Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 1: Động tác chân kiểu bơi ếch – Chủ đề 2: Môn bơi SGK Giáo dục thể...
Bài 2: Động tác tay kiểu bơi ếch SGK Giáo dục thể chất 4 – Kết nối tri thức: Hình nào dưới đây thể...
Gợi ý giải bài 2: Động tác tay kiểu bơi ếch – Chủ đề 2: Môn bơi SGK Giáo dục thể chất 4...
Bài 2: Động tác tại chỗ dẫn bóng theo hình chữ V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật SGK Giáo dục thể chất 4...
Đọc kĩ phần 2. Bắt bóng bật đất bằng hai tay trước ngực (SGK trang 66)Lời Giải bài 2: Động tác tại chỗ...
Bài 4: Động tác ném rổ bằng một tay trên vai SGK Giáo dục thể chất 4 – Kết nối tri thức: Ném rổ...
Đọc kĩ SGK trang 69Giải và trình bày phương pháp giải bài 4: Động tác ném rổ bằng một tay trên vai –...
Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều khiển bóng (KNTT) SGK Giáo dục thể chất 4 – Kết nối tri thức:...
Đọc kĩ phần 3. Tại chỗ hai tay chuyển bóng vòng quanh thân (SGK trang 58)Giải và trình bày phương pháp giải bài...
Bài 4: Nhảy dây SGK Giáo dục thể chất 4 – Kết nối tri thức: Trong hai hình dưới đây, hình nào thể hiện...
Giải và trình bày phương pháp giải bài 4: Nhảy dây – Chủ đề 3: Tư thế và kĩ năng vận động cơ...

Mới cập nhật

Bài 16. Thuật toán sắp xếp trang 55, 56 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy sắp xếp...
Giải và trình bày phương pháp giải 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.2, 16.13, 16.14, 16.15 Bài...
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân trang 51, 52 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân...
Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49, 50 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn giải 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49,...
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47, 48 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47,...
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Giải 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43,...
Bài 11. Tạo bài trình chiếu trang 39, 40 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Phần mềm nào là...
Giải và trình bày phương pháp giải 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 Bài...