Trang chủ Bài học Chủ đề 10. Đồ chơi từ tạo hình con vật

Chủ đề 10. Đồ chơi từ tạo hình con vật

Hướng dẫn giải, trả lời 4 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 10. Đồ chơi từ tạo hình con vật. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức


Vận dụng- trang 63- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Thiết kế một ống đựng bút và sử dụng...
Dùng các vật dụng nhưu lõi giấy vệ sinh, bút màu, kéo, hồ dán, v.v. Giải vận dụng- trang 63- SGK Mĩ thuật...
Thảo luận- trang 62- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Em thích chiếc mặt nạ nào nhất? Điều gì...
Phân tích và lời giải Câu 1, 2 thảo luận- trang 62- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc...
Thể hiện- trang 62- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Vẽ hoặc xé dán để tạo ra 1 chiếc...
Tạo chiếc mặt nạ theo ý thích của em. Giải và trình bày phương pháp giải thể hiện- trang 62- SGK Mĩ thuật...
Quan sát - trang 60- Mĩ thuật 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống: Em có biết những đồ chơi ở hình...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3 quan sát - trang 60- SGK Mĩ thuật 2 - Kết nối tri thức với cuộc...