Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 2 Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức
Vận dụng- trang 63- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Thiết kế một ống đựng bút và sử dụng...
Dùng các vật dụng nhưu lõi giấy vệ sinh, bút màu, kéo, hồ dán, v.v. Giải vận dụng- trang 63- SGK Mĩ thuật...
Thảo luận- trang 62- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Em thích chiếc mặt nạ nào nhất? Điều gì...
Phân tích và lời giải Câu 1, 2 thảo luận- trang 62- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc...
Thể hiện- trang 62- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Vẽ hoặc xé dán để tạo ra 1 chiếc...
Tạo chiếc mặt nạ theo ý thích của em. Giải và trình bày phương pháp giải thể hiện- trang 62- SGK Mĩ thuật...
Quan sát – trang 60- Mĩ thuật 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Em có biết những đồ chơi ở hình...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3 quan sát – trang 60- SGK Mĩ thuật 2 – Kết nối tri thức với cuộc...
Vận dụng- trang 59- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Thiết kế 1 sản phẩm mỹ thuật tặng thầy...
Thiết kế 1 sản phẩm em thích tặng thầy cô. Hướng dẫn giải vận dụng- trang 59- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết...
Thảo luận- trang 58- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Hình ảnh thầy cô xuất hiện ở đâu?
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2 thảo luận- trang 58- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống...
Thể hiện- trang 57- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Sử dụng hình thức yêu thích để tạo nên...
Em tạo sản phẩm theo ý thích về chủ đề Thầy cô của em. Vận dụng kiến thức giải thể hiện- trang 57-...
Quan sát – trang 54 – Mĩ thuật 6 – Kết nối tri thức: Thầy cô trong bức ảnh trên đang làm gì?
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2, 3, 4, 5 quan sát – trang 54 – SGK Mĩ thuật 6 –...
Vận dụng- trang 52- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Thiết kế 1 lọ hoa giấy đặt ở bàn...
Thiết kế theo sở thích, phong cách của em. Giải chi tiết vận dụng- trang 52- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết nối...
Thảo luận – trang 51 – Mĩ thuật 2 – Kết nố tri thức với cuộc sống: Em thấy bài thực hành của bạn...
Lời Giải Câu 1, 2 thảo luận – trang 51 – SGK Mĩ thuật 2 – Kết nố tri thức với cuộc sống...

Mới cập nhật

Bài 16. Thuật toán sắp xếp trang 55, 56 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy sắp xếp...
Giải và trình bày phương pháp giải 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.2, 16.13, 16.14, 16.15 Bài...
Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân trang 51, 52 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân...
Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49, 50 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thuật toán...
Hướng dẫn giải 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự trang 49,...
Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47, 48 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc...
Hướng dẫn cách giải/trả lời 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu trang 47,...
Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43, 44 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong...
Giải 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu trang 43,...
Bài 11. Tạo bài trình chiếu trang 39, 40 SBT Tin học 7 Kết nối tri thức với cuộc sống: Phần mềm nào là...
Giải và trình bày phương pháp giải 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15 Bài...