Trang chủ Lớp 2 Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức Vận dụng- trang 63- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức...

Vận dụng- trang 63- Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống: Thiết kế một ống đựng bút và sử dụng hình ảnh con vật mà em yêu thích để trang trí...

Dùng các vật dụng nhưu lõi giấy vệ sinh, bút màu, kéo, hồ dán, v.v. Giải vận dụng- trang 63- SGK Mĩ thuật lớp 2- Kết nối tri thức với cuộc sống - Chủ đề 10. Đồ chơi từ tạo hình con vật. Thiết kế một ống đựng bút và sử dụng hình ảnh con vật mà em yêu thích để trang trí...

Question - Câu hỏi/Đề bài

Thiết kế một ống đựng bút và sử dụng hình ảnh con vật mà em yêu thích để trang trí

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dùng các vật dụng nhưu lõi giấy vệ sinh, bút màu, kéo, hồ dán, v.v... để tạo một chiếc hộp bút mà em thích

Answer - Lời giải/Đáp án

Ống đựng bút mà em thiết kế đườn làm từ lõi giấy vệ sinh. Em tạo dáng hình con mèo, con vật mà em rất thích.