Trang chủ Bài học Chủ đề 2: Môn bơi

Chủ đề 2: Môn bơi

Hướng dẫn giải, trả lời 3 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 2: Môn bơi. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức


Khi đang ôm bóng trong bể, nếu không may đi vào chỗ nước sâu thì em sẽ làm cách nào để di chuyển vào...
Đọc kĩ phần 4. Tập động tác chân kiểu bơi ếch di động có điểm tựa trong nước (SGK trang. Vận dụng kiến...
Bài 1: Động tác chân kiểu bơi ếch SGK Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức: Hình nào dưới đây thể...
Hướng dẫn cách giải/trả lời bài 1: Động tác chân kiểu bơi ếch - Chủ đề 2: Môn bơi SGK Giáo dục thể...
Bài 2: Động tác tay kiểu bơi ếch SGK Giáo dục thể chất 4 - Kết nối tri thức: Hình nào dưới đây thể...
Gợi ý giải bài 2: Động tác tay kiểu bơi ếch - Chủ đề 2: Môn bơi SGK Giáo dục thể chất 4...