Trang chủ Bài học Chủ đề 4. Đạo đức – pháp luật và văn hóa trong môi trường số (Kết nối tri thức + Chân trời sáng tạo)

Chủ đề 4. Đạo đức – pháp luật và văn hóa trong môi trường số (Kết nối tri thức + Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải, trả lời 12 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 4. Đạo đức – pháp luật và văn hóa trong môi trường số (Kết nối tri thức + Chân trời sáng tạo). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức + chân trời sáng tạo


Vận dụng trang 41 Tin học lớp 6 Kết nối tri thức: Em sẽ làm gì khi phát hiện bạn bè hoặc người thân...
Trả lời Câu 1, 2, 3, Tải về vận dụng trang 41 SGK Tin học lớp 6 Kết nối tri thức - Bài...
Luyện tập bài 1 trang 41 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Khi sử dụng Internet, những việc làm nào sau...
Đọc lại phần 1. Tác hại và nguy cơ khi sử dụng internet để trả lời câu hỏi. - Xác định các tình...
Luyện tập bài 2 trang 41 Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức: Theo em, những tình huống nào sau đây là...
Đọc lại phần 1. Tác hại và nguy cơ khi sử dụng internet để trả lời câu hỏi. - Xác định các tình...
Hoạt động 4 trang 40 Tin học lớp 6 Kết nối tri thức: Một bạn quen trên mạng xin số điện thoại và địa...
Phân tích và giải Câu 1, 2 hoạt động 4 trang 40 SGK Tin học lớp 6 Kết nối tri thức - Bài...
Câu hỏi trang 41 Tin học lớp 6 Kết nối tri thức: Lời khuyên nào sai khi em muốn bảo vệ máy tính của...
Đọc lại hộp kiến thức để liên hệ với các tình huống trong câu hỏi. Chú ý: câu hỏi đang yêu cầu tìm...
Câu hỏi trang 39 Tin học lớp 6 Kết nối tri thức: Em có thể đưa ra một số giải pháp để giữ bí...
Giải Câu 1, 2, Tải về câu hỏi trang 39 SGK Tin học lớp 6 Kết nối tri thức - Bài 9. An...
Hoạt động 3 trang 39 Tin học lớp 6 Kết nối tri thức: Sau giờ thực hành ở phòng máy, bạn Minh quên đăng...
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3, Tải về hoạt động 3 trang 39 SGK Tin học lớp 6 Kết nối tri thức...
Câu hỏi 2 trang 38 Tin học lớp 6 Kết nối tri thức: Việc làm nào được khuyến khích khi sử dụng các dịch...
Đọc lại tình huống đầu bài và hộp kiến thức để liên hệ với các tình huống trong câu hỏi. Chú ý từ...
Hoạt động 2 trang 38 Tin học lớp 6 Kết nối tri thức: Em đã từng sử dụng internet chưa? Em đã bao giờ...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, Tải về hoạt động 2 trang 38 SGK Tin học lớp 6 Kết nối tri thức -...
Câu hỏi 1 trang 38 Tin học lớp 6 Kết nối tri thức: Em hãy tìm phương án sai. Khi dùng Internet em có...
Đọc lại hộp kiến thức để liên hệ với các tình huống trong câu hỏi. Chú ý: câu hỏi đang yêu cầu tìm...