Trang chủ Bài học Chủ đề 6: Gia đình yêu thương

Chủ đề 6: Gia đình yêu thương

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề 6: Gia đình yêu thương. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Vận dụng - Sáng tạo trang 46 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Nghe và hát theo lời ca với hai cao...
Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1, 2, 3 vận dụng - Sáng tạo trang 46 SGK Âm nhạc 2 -...
Thường thức âm nhạc trang 45 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Giới thiệu nhạc cụ ma-ra-cát Cảm nhận âm thanh của...
Hướng dẫn giải thường thức âm nhạc trang 45 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức - Chủ đề 6: Gia...
Nghe nhạc trang 44 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Nghe và cảm nhận bài hát Ru con Em thấy Ru con...
Gợi ý giải nghe nhạc trang 44 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức - Chủ đề 6: Gia đình yêu...
Hát: Mẹ ơi có biết trang 42 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Em có cảm nhận gì sau khi hát bài...
Phân tích và lời giải Câu 1, 2, 3, 4, Câu hỏi hát: Mẹ ơi có biết trang 42 SGK Âm nhạc 2...
Câu hỏi mở đầu trang 41 Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức: Và cảm nhận nội dung đoạn thơ sau:
Cảm nhận lời thơ. Hướng dẫn giải câu hỏi mở đầu trang 41 SGK Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức -...