Trang chủ Bài học Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng (SGK Tin học 7 – Cánh Diều)

Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng (SGK Tin học 7 – Cánh Diều)

Hướng dẫn giải, trả lời 11 câu hỏi, bài tập thuộc Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng (SGK Tin học 7 – Cánh Diều). Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: SGK Tin học 7 - Cánh diều


Theo em bộ phận nào của máy tính bảng, điện thoại thông minh có chức năng tương tự với bàn phím và tấm chạm...
Dựa vào lý thuyết máy tính bảng và điện thoại thông minh dùng màn hình chạm (touch screen) hay còn Hướng dẫn cách...
Bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành trang 13 Tin học 7 Cánh diều: Hệ điều hành là một loại phần...
Vận dụng kiến thức giải bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành trang 13 SGK Tin học 7 Cánh diều....
Bài 1. Thiết bị vào - ra cơ bản cho máy tính cá nhân trang 5 Tin học 7 Cánh diều: Theo em, nên...
Trả lời bài 1. Thiết bị vào - ra cơ bản cho máy tính cá nhân trang 5 SGK Tin học 7 Cánh...
Bài 2. Các thiết bị vào - ra trang 8 Tin học 7 Cánh diều: Theo em, ổ đĩa cứng có phải thiết bị...
Lời Giải bài 2. Các thiết bị vào - ra trang 8 SGK Tin học 7 Cánh diều. Theo em, ổ đĩa cứng...
Bài 5. Thực hành khám phá trình quản lý hệ thống tệp trang 16 Tin học 7 Cánh diều: Vận dụngTheo em, nên...
Trả lời Bài 5. Thực hành khám phá trình quản lý hệ thống tệp trang 16 SGK Tin học 7 Cánh diều -...
Bài 6. Thực hành thao tác tiệp và thư mục trang 19 Tin học 7 Cánh diều: Vận dụngTrong máy tính thường có...
Vận dụng kiến thức giải Bài 6. Thực hành thao tác tiệp và thư mục trang 19 SGK Tin học 7 Cánh diều...
Bài 3. Thực hành với các thiết bị vào - ra trang 11 Tin học 7 Cánh diều: Vận dụngCổng cắm chuột hoặc...
Hướng dẫn giải Bài 3. Thực hành với các thiết bị vào - ra trang 11 SGK Tin học 7 Cánh diều -...
Máy tính em đang dùng đã có phần mềm phòng chống virus nào chưa?
Quan sát hình các biểu tượng Hướng dẫn giải Câu hỏi trang 15 - Bài 4. Một số chức năng của hệ...
Nếu muốn chat video với bạn bằng máy tính để bàn thì em cần có thêm những thiết bị gì?
Lời giải Câu hỏi trang 10 - Bài 2. Các thiết bị vào - ra SGK Tin học 7 - Cánh Diều. Luyện...
Theo em, ổ đĩa cứng có phải thiết bị vào - ra hay không?
Trả lời Câu hỏi trang 8 - Bài 2. Các thiết bị vào - ra SGK Tin học 7 - Cánh Diều. Hoạt...