Trang chủ Lớp 7 SGK Tin học 7 - Cánh diều Bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành trang 13...

Bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành trang 13 Tin học 7 Cánh diều: Hệ điều hành là một loại phần mềm đặc biệt...

Vận dụng kiến thức giải bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành trang 13 SGK Tin học 7 Cánh diều. Hệ điều hành là một loại phần mềm đặc biệt. Tên gọi đó gợi cho em điều gì về chức năng của loại phần mềm này?...

Câu hỏi trang 13

Khởi động

Hệ điều hành là một loại phần mềm đặc biệt. Tên gọi đó gợi cho em điều gì về chức năng của loại phần mềm này?

Answer - Lời giải/Đáp án

Hệ điều hành là một loại phần mềm đặc biệt. Tên gọi đó gợi cho em về chức năng của loại phần mềm này là điều hành và kiểm soát mọi hoạt động của máy tính.


Câu hỏi trang 14

Luyện tập

Em hãy kể tên một số biểu tượng thường thấy trên màn hình nền máy tính và cho biết đó có phải là phần mềm ứng dụng không?

Answer - Lời giải/Đáp án

- Một số biểu tượng thường thấy trên màn hình nền máy tính là: Cốc Cốc, Google Chrome, Mircrosoft Teams, Microsoft Excel, Microsoft Word, Zalo,...

- Các phần mềm trên là các phần mềm ứng dụng.


Câu hỏi trang 15

Luyện tập

Bài 1. Hãy kể tên và nêu sơ lược chức năng một số phần mềm ứng dụng mà em biết

Answer - Lời giải/Đáp án

Một số phần mềm ứng dụng mà em biết là:

- Microsoft Word: Soạn thảo văn bản.

- Microsoft Excel: Trình bày thông tin dưới dạng bảng và tính toán.

- Microsoft PowerPoint: Phần mềm trình chiếu.

- Zoom: Phần mềm học trực tuyến.

- Google Chrome: Trình duyệt web.

Bài 2: Hãy nêu một vài việc do hệ điều hành thực hiện để chứng tỏ hệ điều hành là một phần mềm đặc biệt, khác với mọi phần mềm ứng dụng

Answer - Lời giải/Đáp án

Một số chức năng đặc biệt của hệ điều hành mà phần mềm ứng dụng không có là:

- Khởi động và kiểm soát mọi hoạt động của máy tính, làm trung gian giữa người dùng với các phần mềm ứng dụng.

- Quản lý các tài khoản người dùng máy tính, các phần mềm ứng dụng và các tệp dữ liệu có trong máy tính.

Advertisements (Quảng cáo)

- Thu dọn dữ liệu, kết thúc các chương trình và tắt máy khi nhận lệnh.

Vận dụng

Hãy tìm hiểu và trả lời các câu hỏi sau:

1. Máy tính em đang dùng đã có phần mềm phòng chống virus nào chưa?

2. Hệ điều hành mà em biết có các lựa chọn sao lưu nào?

Answer - Lời giải/Đáp án

1. Máy tính em đang dùng đã có phần mềm phòng chống virus, đó là phần mềm McAfee AntiVirus Plus.

2. Hệ điều hành mà em biết có các lựa chọn sao lưu:

- Sao lưu vào ổ đĩa ngoài.

- Sao lưu thông qua mạng Internet.

- Sao lưu bằng điện toán đám mây như Google Drive, Dropbox, OneDrive.

Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 1. Trong các biểu tượng bên, đâu ra biểu tượng của phần mềm ứng dụng?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát hình các biểu tượng

Answer - Lời giải/Đáp án

Biểu tượng của phần mềm ứng dụng là:

Câu 2. Trong các câu sau, câu nào đúng?

Phòng chống virus và sao lưu dự phòng là chức năng của hệ điều hành, ta không cần làm gì thêm.

Hệ điều hành hỗ trợ phòng chống virus và sao lưu dự phòng.

Answer - Lời giải/Đáp án

1. Sai vì hệ điều hành chỉ hỗ trợ phòng chống virus và sao lưu dự phòng chứ không phải chức năng của hệ điều hành. Nếu máy tính của bạn không có thì bạn sẽ phải cài đặt thêm các phần mềm trên.

2. Đúng