Trang chủ Bài học Dẫn nhiệt

Dẫn nhiệt

Hướng dẫn giải, trả lời 13 câu hỏi, bài tập thuộc Dẫn nhiệt. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Vật lý lớp 8 (sách cũ)


Bài C11 trang 78 Vật lý 8, Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ? Tại sao?
Dẫn nhiệt - Bài C11 trang 78 sgk vật lý 8. Về mùa nào chim thường hay đứng xù lông ? Tại sao? C11. Về...
Bài C12 trang 78 sgk Vật lý 8, Tại sao trong những ngày rét
Dẫn nhiệt - Bài C12 trang 78 sgk vật lý 8. Tại sao trong những ngày rét... C12. Tại sao trong những ngày rét sờ...
Bài C10 trang 78 sgk môn Lý 8, Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?
Dẫn nhiệt - Bài C10 trang 78 sgk vật lý 8. Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc...
Bài C9 trang 78 sgk môn Lý 8, Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại
Dẫn nhiệt - Bài C9 trang 78 sgk vật lý 8. Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại... C9. Tại sao nồi, xoong...
Bài C7 trang 78 sgk Vật lý 8, Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp
Dẫn nhiệt - Bài C7 trang 78 sgk vật lý 8. Khi đáy ống nghiệm đã nóng thì miếng sáp ... C7. Khi đáy ống...
Bài C8 trang 78 môn Lý 8, Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt.
Dẫn nhiệt - Bài C8 trang 78 sgk vật lý 8. Tìm ba ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt. C8. Tìm ba ví dụ...
Bài C4 trang 78 sgk môn Lý 8, Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời không
Dẫn nhiệt - Bài C4 trang 78 sgk vật lý 8. Các đinh gắn ở đầu các thanh có rơi xuống đồng thời...
Bài C5 trang 78 sgk Vật lý 8, Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh
Dẫn nhiệt - Bài C5 trang 78 sgk vật lý 8. Hãy dựa vào thí nghiệm trên để so sánh ... C5. Hãy dựa vào...
Bài C6 trang 78 sgk môn Lý 8, Khi nước ở phần trên của ống nghiệm
Dẫn nhiệt - Bài C6 trang 78 sgk vật lý 8. Khi nước ở phần trên của ống nghiệm ... C6. Khi nước ở phần...
Bài C3 trang 77 môn Lý 8, Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh.
Dẫn nhiệt - Bài C3 trang 77 sgk vật lý 8. Hãy dựa vào thứ tự rơi xuống của các đinh.. C3. Hãy dựa...