Trang chủ Bài học Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau

Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau

Hướng dẫn giải, trả lời 10 câu hỏi, bài tập thuộc Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Vật lý lớp 8 (sách cũ)


Câu 9 trang 31 vật lý 8, Câu 9. Hình 8.9 vẽ một bình kín có gắn thiết bị dung để biết mực chất...
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Câu 9 - trang 31 SGK vật lý 8. Câu 9. Hình 8.9 vẽ...
Câu 8 trang 31 SGK vật lý 8, Câu 8. Trong hai ấm vẽ ở hình 8.1, ấm nào đựng được nhiều nước hơn?
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Câu 8 - trang 31 SGK vật lý 8. Câu 8. Trong hai ấm...
Câu 6 trang 31 vật lý 8, Câu 6. Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài.
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Câu 6 - trang 31 SGK vật lý 8. Câu 6. Hãy trả lời...
Câu 7 trang 31 SGK vật lý 8, Câu 7. Một thùng cao 1,2m đựng đầy nước. Tính áp suất của nước lên đáy...
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Câu 7 - trang 31 SGK vật lý 8. Câu 7. Một thùng cao...
Câu 5 trang 30 SGK vật lý 8, Câu 5. Đổ nước vào một bình có hai nhánh thông nhau( bình thông nhau). Hãy...
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Câu 5 - trang 30 SGK vật lý 8. Câu 5. Đổ nước vào...
Câu 3 trang 29 vật lý 8, Câu 3.Khi nhấn zbình sâu vào nước rồi buông tay kéo sợi dây ra. Đĩa D vẫn...
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Câu 3 - trang 29 SGK vật lý 8. Câu 3.Khi nhấn zbình sâu...
Câu 4 trang 29 SGK vật lý 8, Câu 4. Dựa vào các thí nghiệm trên, hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ...
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Câu 4 - trang 29 SGK vật lý 8. Câu 4. Dựa vào các...
Câu 2 trang 28 SGK vật lý 8, Câu 2. Có phải chất lỏng chỉ tác dụng lên bình theo một phương như chất...
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Câu 2 - trang 28 SGK vật lý 8. Câu 2. Có phải chất...
Lý thuyết. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau, 1. Sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng: Chất lỏng gây...
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Lý thuyết. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau. 1. Sự tồn tại...
Câu 1 trang 28 SGK vật lý 8, Câu 1. Các màng cao su bị biến dạng(h8.3b) chứng tỏ điều gì?
Áp suất chất lỏng - bình thông nhau - Câu 1 - trang 28 SGK vật lý 8. Câu 1. Các màng cao...