Trang chủ Bài học Độ cao của âm

Độ cao của âm

C7 trang 33 sgk Lý 7, Cho đĩa trong thí nghiệm ở hình 11.3 quay
Cho đĩa trong thí nghiệm ở hình 11.3 quay, em hãy lần lượt chạm góc miếng bìa vào một hàng lỗ ở gần vành đĩa và vào một hàng lỗ ở gần tâm đĩa. Trong trường hợp nào âm phát ra cao
C5 trang 33 sgk Lý lớp 7, Một vật dao động phát ra
Một vật dao động phát ra âm có tần số 50Hz và một vật khác dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Vật nào dao động nhanh hơn? Vật nào phát ra âm thấp hơn?
C6 trang 33 sgk Lý lớp 7, Hãy tìm hiểu xem khi vặn
Hãy tìm hiểu xem khi vặn cho dây đàn căng nhiều, căng ít thì âm phát ra sẽ cao, thấp như thế nào? Và tần số lớn, nhỏ ra sao?
C4 trang 32 sgk Lý lớp 7, Hãy lắng nghe âm phát ra
Khi đĩa quay chậm, góc miếng bìa dao động……..âm phát ra…………
C2 trang 31 sgk Lý lớp 7, Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.
Từ bảng trên, hãy cho biết con lắc nào có tần số dao động lớn hơn.
C3 trang 32 Lý lớp 7, Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
Lý thuyết độ cao của âm, – Số dao động trong một giây là tần số
– Số dao động trong một giây là tần số. Đơn vị tần số là héc (Hz).
C1 trang 31 sgk Lý 7, Quan sát dao động của đầu thước,
Hãy quan sát và đếm số dao động của từng con lắc trong 10 giây và ghi kết quả vào bảng sau: 

Bài học trong chương trình Lý 7

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...