Trang chủ Bài học Khí hậu

Khí hậu

Bài 1 trang 74 Địa 5, Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta.
Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta.
Bài 2 trang 74 Địa 5, Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào ?
Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào ?
Bài 3 trang 74 SGK Địa 5, Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.
Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.
Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại gì cho đời sống và sản xuất.
Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại gì cho đời sống và sản xuất.

Bài học trong chương trình Địa 8

Mới cập nhật

Giải bài 3 trang 10 Toán 7 tập 2: Tìm hai số x, y biết rằng
Giải bài 3 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 2 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau...
Giải bài 2 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 1 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các...
Giải bài 1 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 10.25 Toán 7: Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình...
Giải bài 10.25 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.24 Toán 7: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều...
Giải bài 10.24 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.23 Toán 7: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 4 m và chiều cao...
Giải bài 10.23 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...