Trang chủ Bài học Khí hậu

Khí hậu

Hướng dẫn giải, trả lời 5 câu hỏi, bài tập thuộc Khí hậu. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Địa lí lớp 5


Bài 1 trang 74 Địa 5, Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta.
Khí hậu – Bài 1 trang 74 SGK Địa lí 5. Hãy nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở...
Bài 2 trang 74 Địa 5, Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào ?
Khí hậu – Bài 2 trang 74 SGK Địa lí 5. Khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau như thế nào...
Bài 3 trang 74 SGK Địa 5, Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động sản xuất.
Khí hậu – Bài 3 trang 74 SGK Địa lí 5. Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống và hoạt động...
Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại gì cho đời sống và sản xuất.
Khí hậu – Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại gì cho đời sống và sản xuất.. Lũ lụt, hạn hán...
Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét về sự chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và tháng 7 của Hà...
Khí hậu – Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét về sự chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa tháng 1 và...

Mới cập nhật

Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm: Nhận xét về dạng đồ thị và mối quan hệ U và I đối với...
Dựa vào nội dung kiến thức đã học và kết quả thí nghiệm để trả lời Lời giải câu hỏi trang 113 Hoạt động...
Bài 49. Ôn tập chung trang 117 Toán 5 – Cánh diều: Mua 8 quyển vở hết 64 000 đồng. Mua 6 cái bút...
Hướng dẫn cách giải/trả lời toán lớp 5 trang 117 - Ôn tập chung - SGK cánh diều Bài 49. Ôn tập chung. Đặt...
Bài 48. Em vui học toán trang 115 Toán 5 – Cánh diều: Khi vẽ sơ đồ chúng ta cần lưu ý những vấn...
Giải chi tiết toán lớp 5 trang 115 - Em vui học toán - SGK cánh diều Bài 48. Em vui học toán. Dùng...
Bài 47. Em ôn lại những gì đã học trang 113 Toán 5 – Cánh diều: Người ta vẽ hình một mảnh đất có...
Vận dụng kiến thức giải toán lớp 5 trang 113 - Em ôn lại những gì đã học - SGK cánh diều Bài 47....
Bài 46. Luyện tập chung trang 111 Toán 5 – Cánh diều: Theo em, anh Tuấn nên chọn hình thức nào thì mua được...
Hướng dẫn trả lời toán lớp 5 trang 111 - Luyện tập chung - SGK cánh diều Bài 46. Luyện tập chung. Chuyển...
Bài 45. Tỉ lệ bản đồ trang 107 Toán 5 – Cánh diều: Sân bóng trên được vẽ với tỉ lệ nào? Tỉ lệ...
Giải chi tiết toán lớp 5 trang 107 - Tỉ lệ bản đồ - SGK cánh diều Bài 45. Tỉ lệ bản đồ. ...