Trang chủ Bài học Địa hình và khoáng sản

Địa hình và khoáng sản

Hướng dẫn giải, trả lời 7 câu hỏi, bài tập thuộc Địa hình và khoáng sản. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Địa lí lớp 5


Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Địa hình và khoáng sản – Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta. Các dãy núi ở...
Bài 3 trang 71 SGK Địa 5, Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta và cho biết chúng có ở đâu...
Địa hình và khoáng sản – Bài 3 trang 71 SGK Địa lí 5. Kể tên một số loại khoáng sản của nước...
Bài 2 trang 71 Địa 5, Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.
Địa hình và khoáng sản – Bài 2 trang 71 SGK Địa lí 5. Nêu tên và chỉ một số dãy núi và...
Bài 1 trang 71 SGK Địa 5, Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.
Địa hình và khoáng sản – Bài 1 trang 71 SGK Địa lí 5. Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước...
Quan sát hình 2, hãy chỉ những nơi có mỏ than, sắt, a-pa-tít, bô-xít, dầu mỏ
Địa hình và khoáng sản – Quan sát hình 2, hãy chỉ những nơi có mỏ than, sắt, a-pa-tít, bô-xít, dầu mỏ. Những...
Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.
Địa hình và khoáng sản – Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.. Tên một...
Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc – đông nam ? Những dãy núi nào có hình...
Địa hình và khoáng sản – Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc – đông nam...

Mới cập nhật

Unit 2 Lesson 3 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: Look at the pictures. Would you like to take an overnight trip on...
Trả lời tiếng Anh 12 Unit 2 Lesson 3 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. Look at the pictures. Would you...
Unit 2 Lesson 2 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. Where do you think the man is?...
Giải tiếng Anh 12 Unit 2 Lesson 2 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the pictures. Where...
Unit 2 Lesson 1 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What problems might these people have when...
Phân tích và lời giải tiếng Anh 12 Unit 2 Lesson 1 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look...
Unit 1 Lesson 3 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. Do you know these people and what...
Hướng dẫn giải tiếng Anh 12 Unit 1 Lesson 3 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the...
Unit 1 Lesson 2 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. How do you think these people feel?
Lời Giải tiếng Anh 12 Unit 1 Lesson 2 Array - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. In pairs: Look at the pictures....
Unit 1 Lesson 1 – Tiếng Anh 12 iLearn Smart World: In pairs: Look at the pictures. What’s happening to these people? What events...
Hướng dẫn giải tiếng Anh 12 Unit 1 Lesson 1 - Tiếng Anh 12 - iLearn Smart World. Let’s Talk! In pairs: Look...