Trang chủ Bài học Địa hình và khoáng sản

Địa hình và khoáng sản

Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Bài 3 trang 71 SGK Địa 5, Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta và cho biết chúng có ở đâu...
Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta và cho biết chúng có ở đâu ?
Bài 2 trang 71 Địa 5, Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.
Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.
Bài 1 trang 71 SGK Địa 5, Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.
Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.
Quan sát hình 2, hãy chỉ những nơi có mỏ than, sắt, a-pa-tít, bô-xít, dầu mỏ
Quan sát hình 2, hãy chỉ những nơi có mỏ than, sắt, a-pa-tít, bô-xít, dầu mỏ
Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.
 Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.
Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc – đông nam ? Những dãy núi nào có hình...
Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc – đông nam ? Những dãy núi nào có hình cánh cung ?

Mới cập nhật

Giải bài 3 trang 10 Toán 7 tập 2: Tìm hai số x, y biết rằng
Giải bài 3 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 2 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ các đẳng thức sau...
Giải bài 2 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 1 trang 10 Toán 7 tập 2 CTST: Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ số sau đây rồi lập các...
Giải bài 1 trang 10 SGK Toán lớp 7 tập 2 Chân trời sáng tạo  -  Bài 1: Tỉ lệ thức - Dãy tỉ...
Bài 10.25 Toán 7: Một chiếc cốc có dạng hình trụ, chứa đầy nước. Hỏi nếu bỏ vào cốc 5 viên đá dạng hình...
Giải bài 10.25 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.24 Toán 7: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không có nắp) có chiều dài 80 cm, chiều...
Giải bài 10.24 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...
Bài 10.23 Toán 7: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 4 m và chiều cao...
Giải bài 10.23 trang 102 SGK Toán lớp 7 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống  -  Bài tập cuối chương 10...