Trang chủ Bài học Địa hình và khoáng sản

Địa hình và khoáng sản

Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Quan sát hình 1, hãy kể tên các dãy núi ở nước ta
Bài 3 trang 71 SGK Địa 5, Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta và cho biết chúng có ở đâu...
Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta và cho biết chúng có ở đâu ?
Bài 2 trang 71 Địa 5, Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.
Nêu tên và chỉ một số dãy núi và đồng bằng trên Bản đồ Tự nhiên Việt Nam.
Bài 1 trang 71 SGK Địa 5, Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.
Trình bày đặc điểm chính của địa hình nước ta.
Quan sát hình 2, hãy chỉ những nơi có mỏ than, sắt, a-pa-tít, bô-xít, dầu mỏ
Quan sát hình 2, hãy chỉ những nơi có mỏ than, sắt, a-pa-tít, bô-xít, dầu mỏ
Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.
 Quan sát hình 2, hãy kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta.
Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc – đông nam ? Những dãy núi nào có hình...
Quan sát hình 1, cho biết những dãy núi nào có hướng tây bắc – đông nam ? Những dãy núi nào có hình cánh cung ?

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...