Trang chủ Bài học Lực ma sát – Vật lý lớp 8

Lực ma sát – Vật lý lớp 8

Hướng dẫn giải, trả lời 10 câu hỏi, bài tập thuộc Lực ma sát – Vật lý lớp 8. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Vật lý lớp 8 (sách cũ)


Bài C9 trang 23 sgk môn Lý 88, Ổ bi có tác dụng gì?
Lực ma sát - Vật lý lớp 8 - Bài C9 trang 23 sgk vật lý lớp 88. Ổ bi có tác dụng...
Bài C7 trang 23 sgk môn Lý 88, Hãy quan sát các trường hợp vẽ ở hình 6.4
Lực ma sát - Vật lý lớp 8 - Bài C7 trang 23 sgk vật lý lớp 88. Hãy quan sát các trường...
Bài C8 trang 23 sgk Vật lý lớp 88, Hãy giải thích các hiện tượng sau và
Lực ma sát - Vật lý lớp 8 - Bài C8 trang 23 sgk vật lý lớp 88. Hãy giải thích các hiện...
Bài C5 trang 22 sgk Vật lý lớp 88, Hãy tìm ví dụ về lực ma sát nghỉ trong đời sống và kỹ thuật.
Lực ma sát - Vật lý lớp 8 - Bài C5 trang 22 sgk vật lý lớp 88. Hãy tìm ví dụ về...
Bài C6 trang 22 sgk Vật lý lớp 88, Hãy nêu tác hại của lực ma sát
Lực ma sát - Vật lý lớp 8 - Bài C6 trang 22 sgk vật lý lớp 88. Hãy nêu tác hại của...
Bài C4 trang 22 sgk Vật lý lớp 88, Tại sao trong thí nghiệm trên, mặc dù có lực kéo tác dụng lên vật...
Lực ma sát - Vật lý lớp 8 - Bài C4 trang 22 sgk vật lý lớp 88. Tại sao trong thí nghiệm...
Bài C3 trang 21 Vật lý lớp 88, Trong các trường hợp vẽ ở hình 6.1,.
Lực ma sát - Vật lý lớp 8 - Bài C3 trang 21 sgk vật lý lớp 88. Trong các trường hợp vẽ...
Bài C2 trang 21 sgk môn Lý 88, Hãy tìm thêm ví dụ về lực ma sát lăn trong đời sống và kỹ thuật.
Lực ma sát - Vật lý lớp 8 - Bài C2 trang 21 sgk vật lý lớp 88. Hãy tìm thêm ví dụ...
Bài C1 trang 21 sgk Vật lý lớp 88, Hãy tìm ví dụ về lực ma sát trượt trong đời sống và kỹ thuật.
Lực ma sát - Vật lý lớp 8 - Bài C1 trang 21 sgk vật lý lớp 88. Hãy tìm ví dụ về...
Lý thuyết Lực ma sát môn Lý 8, Lực ma sát trượt: lực ma sát trượt sinh ra
Lực ma sát - Vật lý lớp 8 - Lý thuyết Lực ma sát vật lý 8. Lực ma sát trượt: lực ma...