Trang chủ Bài học Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Bài C9 trang 61 sgk môn Lý 8, Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác
C9. Hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau đây:
Bài C6 trang 60 môn Lý 8, Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng nào khi:
C6. Có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng nào khi:
Bài C7 trang 60 sgk vật lí 8, Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất.
C7. Ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất?
Bài C8 trang 60 sgk môn Lý 8, Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất,
C8. Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu?
Bài C3 trang 59 sgk vật lí 8, Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên
C3. Khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào?
Bài C4 trang 59 sgk môn Lý 8, Ở những vị trí nào (A hay B)
C4. Ở những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất?
Bài C1 trang 59 vật lí 8, Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào.
C1. Độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi?
Bài C2 trang 59 sgk môn Lý 8, Thế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào?
C2. Thế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào?

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...