Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Ngữ văn 6 - Cánh diều Theo em, trong Văn 6, tập một có những nội dung nào...

Theo em, trong Văn 6, tập một có những nội dung nào gần gũi và có tác dụng với đời sống hiện nay và với chính...

Dựa vào kiến thức đã học qua các văn bản. Hướng dẫn Câu hỏi 4 Bài Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I SBT trang 41 Ngữ văn 6 Cánh diều – Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I trang 39 Sách bài tập Ngữ văn 6 – Cánh diều.

(Câu hỏi 4, SGK) Theo em, trong SGK Ngữ văn 6, tập một có những nội dung nào gần gũi và có tác dụng với đời sống hiện nay và với chính bản thân em? Hãy nêu lên một văn bản và làm sáng tỏ điều đó.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào kiến thức đã học qua các văn bản

Advertisements (Quảng cáo)

Answer - Lời giải/Đáp án

Với chủ trương “mang cuộc sống vào bài học; đưa bài học vào cuộc sống”, các nội dung trong SGK Ngữ văn 6 đều nêu lên những vấn đề rất gần gũi trong cuộc sống hiện tại; nhất là phần Đọc hiểu văn bản. Các nội dung đọc hiểu đều gắn với cuộc sống. Ví dụ: truyền thuyết về những người anh hùng dân tộc (truyện Thánh Gióng, Sự tích Hồ Gươm) kể về một thời xa xưa nhưng vẫn còn nguyên giá trị về lòng yêu nước, ý chí đánh giặc ngoại xâm, khát vọng và mong muốn hoà bình của dân tộc ta,… Hoặc những văn bản thơ (Bài 2) về đề tài người mẹ với những suy nghĩ, tình cảm gia đình sâu nặng, rất gần gũi với mỗi con người. Các văn bản thông tin (Bài 5) với các văn bản thuật lại một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc (Hồ Chí Minh và “Tuyên ngôn Độc lập”), hay thế giới (Giờ Trái Đất,…). Ý nghĩa của các sự kiện ấy rất gần gũi và vẫn thiết thực trong cuộc sống hôm nay.