Trang chủ Bài học Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 3 trang 14 sách Địa 9, Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi...
3. Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta.
Bài 2 trang 14 sgk địa lí 9, Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.
2..Nêu đặc điểm của các loại hình quần cư ở nước ta.
Bài 1 trang 14 sgk sách Địa 9, Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.
1. Dựa vào hình 3.1, hãy trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta.
Đô thị hóa – địa lý 9
III. ĐÔ THỊ HOÁ
Các loại hình quần cư
II. CÁC LOẠI HỈNH QUẦN CƯ
Mật độ dân số và phân bố dân cư
I. MẬT ĐỘ DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...