Trang chủ Bài học Quá trình đẳng nhiệt. Định luật bôi- Lơ – Ma- Ri-ốt

Quá trình đẳng nhiệt. Định luật bôi- Lơ – Ma- Ri-ốt

Bài 8 trang 159 sgk vật lý 10, Một xilanh chứa
8. Một xilanh chứa 150 cm3khí ở áp suất 2 . 105 Pa. Pit – tông nén khí trong xilanh xuống còn 100 cm3. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này,
Bài 9 trang 159 sgk vật lý 10, Một quả bóng có dung tích 2,5 lít
9. Một quả bóng có dung tích 2,5 lít. Người ta bơm không khí ở áp suất 105 Pa vào bóng. Mỗi lần bơm được 125 cm3 không khí. Tính áp suất của không khí trong
Bài 6 trang 159 sgk vật lý 10, Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp
6. Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ?
Bài 7 trang 159 sgk vật lý 10, Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật
7. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt ?
Bài 5 trang 159 sgk vật lý 10, Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái...
5. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí ?
Bài 2 trang 159 vật lý 10, Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?
2. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt ?
Quảng cáo


Bài 3 trang 159 sgk vật lý 10, Phát biểu và viết hệ thức của định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt.
Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí lí tưởng nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích của khối khí đó
Bài 4 trang 159 sgk vật lý 10, Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?
4. Đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p, V) có dạng gì ?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...