Trang chủ Bài học Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài 10 trang 115 Vật lý lớp 10, Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào
Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào
Bài 9 trang 115 Vật lý lớp 10, Đối với một vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau là đúng?
Đối với một vật quay quanh một trục cố định, câu nào sau là đúng?
Bài 8 trang 115 sgk Vật lý lớp 10, Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s
Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì
Bài 7 trang 115 sgk Vật lý lớp 10, Một xe ca có khối lượng 1250kg được dùng để kéo một xe móc
Một xe ca có khối lượng 1250kg được dùng để kéo một xe móc có khối lượng 325kg. Cả hai xe cùng chuyển động với gia tốc 2,15mm/s2. Bỏ qua chuyển động quay của các bánh x
Bài 6 trang 115 sgk Vật lý lớp 10, Một vật có khối lượng m = 4,0kg
Một vật có khối lượng m = 4,0kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang dưới tác dụng của một lực \(\overrightarrow F\) hợp với hướng chuyển động một góc α = 30o (hình 21.6)
Bài 5 trang 114 Vật lý lớp 10, Một vật có khối lượng m = 40kg bắt đầu trượt
Một vật có khối lượng m = 40kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 200N. Hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn µt = 0,25. Hãy tính:
Quảng cáo


Bài 3 trang 114 sgk Vật lý lớp 10, Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một...
Momen lực có tác dụng như thế nào đối với một vật quay quanh một trục cố định ?
Bài 4 trang 114 sgk Vật lý lớp 10, Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc những yếu tố...
Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc những yếu tố nào?
Bài 2 trang 114 sgk Vật lý lớp 10, Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không?
Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không? Tại sao? 
Bài 1 trang 114 sgk Vật lý lớp 10, Thế nào là chuyển động tịnh tiến?
Chuyển động tịnh tiến là chuyển động của một vật rắn mà đường thẳng nối hai điểm bất kỳ trên vật luôn song song với chính nó.

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...